ATEŞ BASMASI İÇİN İLAÇ TEDAVİLERİ

Vazomotor semptomların altında yatan mekanizmalar hala tam olarak anlaşılamamıştır. Hormonal olmayan ajanlarla ilgili başbaşa çok az çalışma mevcuttur. Şu anda tek östrojenle eşit etkinliği gösterilen gabapentindir. Gabapentin (300 mg günde 3 kez) vazomotor semptomlar için düşük doz östrojene ( 0.5 mg CEE veya 25 υg östradiol patch'e) eşdeğerdir. Başka hiç bir ajan vazomotor semptomları azaltmak için östrojenle direk olarak karşılaştırılmamıştır. Venlafaksin, desvenlafaksin, fluoksetin, paroksetin ve sitalopramin vazomotor semptomları düşürmesi randomize kontrollü çalışmalarda gösterilmiştir. Yakın zamandaki meme kanseri hastalarında yapılan başa baş bir çalışma venlafaksinin (günde 37.5mg, 75 mg kontrollü salınıma kadar artan dozda) gabapentinle (günde 300mg, günde 3x300mg a kadar artan dozda) eşit etkinlikte ancak daha iyi tolere edildiğini göstermiştir. Her iki ürün de sıcak basmalarının sıklığı ve ağırlığını azaltmıştır (%66) ancak yan etkiler gabapentin ile daha fazla olmuştur. Meme kanseri hastalarında vazomotor semptomları azaltmada SNRI grubundan venlafaksin klonidinle aynı etkinliktedir ancak klonidin daha iyi tolere edilir. Bu ajanlarla 12 haftaya kadar etkinlik gösterilmiştir. Genelde bu hormonal olmayan ajanlar sıcak basmalarını %50-60 oranında azaltır. Bu azaltma düzeyleri hormonları önlemek isteyen çoğu kadınlar tarafından kabul edilebilir seviyededir. Hafif veya orta siddette sıcak basmaları için klonidine tedavisine başlamak uygundur. Orta veya şiddetli sıcak basmaları için veya klonidinin kullanılamadığı, olmadığı durumlarda venlafaksin veya gabapentini düşünmek gerekir. Bu ajanlar değişiklik mekanizmalarla çalıştığı için biri işe yaramazsa diğeri denenebilir. Bu ajanlar da işe yaramazsa paroksetin düşünülebilir ancak tamoksifen ile beraber kaçınmak gerekmektedir. Meme kanseri hastalarında nonhormonal ajanların kullanımında dikkate alınması gereken nokta eşlik eden tamoksifen kullanımıdır. CY2D6 enzimini inhibe eden ajanlar tamoksifen metabolizmasını etkileyebilir ve tamoksifenin yeni göğüs kanseri gelişini veya rekürrensi engellemedeki etkisini azalatabilir. Paroksetin, fluoksetin ve bupropion gibi SitP450 sistemin ile etkileşen ajanlar; depresyon ve vazomotor semptomların tedavisinde tamoksifenle birlikte kullanılmamalıdır. Tamoksifenle beraber venlafaksin,desvenlafaksin,sitalopram ve esitalopramın kullanılması güvenli olarak gözükmektedir. SNRI veya SSRIların ani kesilmesi çekilme semptomlarına yol açabilir ve 2 hafta daha kademeli doz azaltılarak kesilmelidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.