Adet Düzensizlikleri

BAYANLARDA ERKEK TİPİ KILLANMA
Hirsutizm değerlendirmesi, şimdiki yakınmanın tam bir öyküsünün alınması ile başlamalıdır.Hirsutizmin başlangıcı,gelişime seyri ve hızı, ilişkili semptomlar ( obesite,akne ) semptomların gelişmesi, korunmamaya rağmen gebe kalamama öyküsü, menarşın yaşı, menstürel düzen öyküsü,oligomenore veya amonere varlığı sorgulanmalıdır.
ERKEKSİ TİP KILLANMADA İSTENİLEN TETKİKLER
Laboratuar incelemenin amaçları ,cushing sendromu, over ve adrenal tümörler gibi yaşamı tehdid edebilecek hiperandrojenemi nedenlerini ekarte etmek ve spesifik tedavi yaklaşımları olan konjenital adrenal hiperplaziyi araştırmaktır.
AŞIRI KILLANMADA TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Hiperandrojenizm ve hirsutizm tedavisinde ilk prensip androjen üretiminde veya metabolizmasında bozukluğa yol açan nedenin araştırılmasıdır.Olguların çoğunda hirsutizm benign nedenlerle oluşmuştur ve tedavisi mümkündür.Adrenal kaynaklı androjen salınımın nedenleri iyi araştırılmalı ve adrenal hiperplazide kortikosteroid tedavisi verilmelidir.
YUMURTALIK KİSTLERİ
Overin içindeki kistik bir büyümedir,genellikle epitelyal komponentten kaynaklanır ve sıklıkla selimdir. Selim over tümörleri en sık rutin kontrollerde saptanır ve asemptomatiktir. Semptomlar geliştiği zaman durum ya çok ciddidir (kanama, rüptür veya torsiyon oluştuğu zamanki gibi) veya sessiz ve nonspesifiktir (belli belirsiz baskı veya doluluk hissi gibi).
YEME BOZUKLUKLARI: ANOREKSİA NERVOZA VE BULİMİA
Anoreksia nervoza fiziksel olarak bir nedeni gösterilemeyen vücut imaj algılamasında bozukluk, kilo kaybı ve amenore ile karakterize klinik durumdur. Bulimia ise vücut imaj algılamasında bozukluk, tekrarlayan tıkınırcasına yeme atakları ve sonrasında kendi kendine kusma indüksiyonu, diüretik veya laksatif kullanımı ile karakterize klinik durumdur.
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Fazla kilolar günümüz modern toplumlarında sık karşılaşılan bir problem olup bazı ülkelerde epidemik ölçülere varmaktadır. PKOS’lu kadınlardaki fazla miktarda olan yağ kütlesi ; insülin rezistansı ve klinik bulguların başlıca sebebidir. Santral obesite ve vücut kütle indeksi , insülin rezistansı, hiperinsülinemi ve hiperandrojeneminin ana belirleyicisidir.
HAP TEDAVİSİNE DİRENÇLİ POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA
En az dört siklüs, toplam 150 mg klomifen sitrat tedavisi ile ovulasyonun olmaması, klomifan rezistansı olarak değerlendirilir. Obezite ve insülin rezistansı, PKOS sebeplerinden en önemlileridir ve bu durumların düzeltilmesi tedavideki ana temayı oluşturur. Kısa dönemde kilo verilmesi , insülin rezistansını azaltır ve ovulasyonu sağlar ve fertilite sağlanır.
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA METFORMİN
PKOS’ u olan kadınlarda insülin rezistansı ve kompensatuar hiperinsülineminin sık izlenmesi üzerine tedavide yeni yöntemler geliştirilmiştir. Dolaşımdaki yüksek insülin düzeyinin ovulasyonu baskıladığı gözlenmiştir. İnsülin duyarlılığını artıran metformin, troglitazone veya D-chiro-inositol gibi ajanlar PKOS tedavisinde kullanılmaya başlanılmıştır.
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA CERRAHİ YÖNTEM
Yeni bir yöntem olan laparoskopik over drilling (LOD) ise ovulasyon indüksiyonunda gonaotropin ihtiyacını ortadan kaldırmakta veya azaltmaktadır. Yeni bir yöntem olan laparoskopik over drilling ise ovulasyon indüksiyonunda gonadotropin ihtiyacını ortadan kaldırmakta veya azaltmaktadır.
ADET DÜZENSİZLİKLERİ VE KISIRLIĞA ETKİSİ
Her kadının kendisine ait bir adet düzeni vardır. Adetlerin düzenli olduğu dönem, özellikle ilk adet görüldükten 2 yıl sonrası ile menopozdan 2 yıl öncesine kadarki dönemde düzenlidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.