ANDROJENLER METABOLİK ETKİLERİ

Artmış androjenler tip 2 diabet, obezite ve metabolik sendrom için bağımsız bir risk faktörüdür. Genel popülasyona göre PKOS lu kadınlarda metabolik sendromun 4 kat daha sık görülür. Her ne kadar obezitenin ve insülin direncinin tetikleyici rolü net olmasa da androjen yüksekliği metabolik sendrom için bağımsız bir risktir. Aşırı yüksek androjenleri olmayan kadınlar PKOS spektrumunda hafif kısımda yer alır ve yüksek riskli metabolik hastalık için zayıf ilişkilidir. Her ne kadar erganlik sonrası artan androjen seviyeleri metabolik profili kötüleştirmede anahtar bir rol oynasa da, obez ergenlerde PKOS’un hipeandrojenik durumu metabolik sendrom için ek bir risk oluşturmaz . PKOS hastalarında artmış kardiovasküler morbidite riski gösterilmiş bu durum tip2 DM, dislipidemi, hipertansiyona bağlanmıştır.
Çoğu kanıt şu anda PKOSta dislipideminin daha baskın olduğunu ve androjen seviyeleri ile HDL nin negatif, trigliseritlerin pozitif ilişkide olduğunu göstermektedir. PKOS genç kadınlarda artmış vasküler risk ile uyumludur. Genç obez PKOS hastalarında erken asemptomatik koroner ateroskleroz prevalansında artış gösterilmiştir . Obeziteden bağımsız ve hiperandrojenemiye bağlı karotid intima media kalınığında artış PKOS lu hastalarda gösterilmiştir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.