BAYANLARDA ERKEK TİPİ KILLANMA

Hirsutizm değerlendirmesi, şimdiki yakınmanın tam bir öyküsünün alınması ile başlamalıdır.Hirsutizmin başlangıcı,gelişime seyri ve hızı, ilişkili semptomlar ( obesite,akne ) semptomların gelişmesi, korunmamaya rağmen gebe kalamama öyküsü, menarşın yaşı, menstürel düzen öyküsü,oligomenore veya amonere varlığı sorgulanmalıdır. Bütün bunlar sıklıkla kronik yumurtlama kusuru ile ilişkilidir.

Hikayede ilaç öyküsü sorgulanmalıdır. Methyl testosterone,danazol anabolik ajanlar hirsutizme neden olabilir. Metranidazole,kortikosteroidler ve siklosporin hipertrikosize yol açabilir. Düşük doz oral kontraseptifler hirsutizme sebep olmaz.

Hirsutizm incelemesinde tam bir fizik muayene yapılmalıdır. Boy ,kilo ölçülmeli ,vücut kütle indeksi hesaplanmalıdır. Artmış kan basıncı, santral obesite gibi cushing sendromu stigmataları araştırılmalıdır. Troid bezindeki kitleler, abdominal ve pelvik kitleler ekarte edilmelidir.

Tam bir cilt değerlendirmesi yapılarak kıl dağılımı ve kalınlığı, pigmentasyonu incelenir. Üst dudaklar çene göğüs, ön kol, üst ve alt abdomen , uyluklar ve sacrum özellikle bakılması gerekli bölgelerdir. Hirsutizm skorlaması ve derecesi çeşitli skalalar ile saptanabilir. En sık kullanılan klasik Ferriman Gallwey  skorlamasıdır. Dokuz vücut bölgesi kıl dağılımı incelenir ve 0 ile 4 arasında skor verilir. Ferriman Gallway skorlamasına göre 9 ve üzeri hirsutizm olarak kabul edilir. Bu skorlama tedavi rejimlerine cevap ve rekürrens tespiti açısından da yararlıdır. Ferriman Gallwey skorlama sistemi,androjenite ve 5 alpha redüktaz aktivasyonu ile korelasyon göstermektedir. Virilizasyon bulguları olan hastalarda hiperandrojenizm kaynağı detaylı incelenmelidir. Geçmişteki fotoğraflar ile karşılaştırma yapmak yararlı olabilir. Klitoramegali, glans klitoris boyutlarının ölçülmesi ile araştırılır. 35 mm2 üzerindeki klitoral indeks klitoramegaliyi düşündürmelidir. Pelvik muayene androjen salgılayan tümörlerin araştırılmasında özellikle şişman hastalarda yetersiz kalabilir.Non invazif görüntüleme yöntemleri kullanarak androjen salgılayan tümörlerin araştırılması uygun olur. Fizik muayene sırasında,insülin rezistansının da bir göstergesi olabilen acanthosis nigricans da incelenmelidir. Boyunda aksillada, uylukta,bazen vulvada görülebilen hiperpigmente koyu kahverengi kadifemsi cilt lezyonlarına acanthosis nigricans denmektedir.

Gebe kadınlarda görülen virilizasyon bulguları benign bir tümör olan luteomayı düşündürür. Luteomalar genellikle gebelik sonlanması ile kendiliğinden kaybolur.

Hirsutizm bulgularının 25 yaşından sonra çok hızlı gelişmesi ve birkaç ay içinde maskulinizasyon olması genellikle androjen salgılayan tümörleri düşündürmelidir. Geç başlayan andrenal hiperplazi akut dönemde enzim eksikliğine bağlı nadiren görülür. Klasik konjenital adrenal hiperplaziye sıklıkla puberte öncesi tanı konur ve tedavi edilir. Çocuklukta görülen hirsutizm sıklıkla klasik konjenital adrenal hiperplazi veya androjen salgılayan tümör nedeniyledir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.