BERRAK HÜCRELİ YUMURTALIK KARSİNOMU

İçerdiği bol miktardaki glikojen nedeni ile berrak veya ‘kabara çivisi’ görünümü kazanan hücrelerden oluşan over tümörüdür. Bu tümörler ayrıca endoserviks, endometriyum ve vajenden de kaynaklanabilirler. Over tümörlerinin yüzde beş ile onbirini oluştururlar.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik
  • Pelvik kitle (30 cm’e kadar olabilir)-Sarı, gri ve hemorajik alanlar içeren kısmen kistik yapı
  • Kitleye kadifemsi görünüm veren papiller çıkıntılar genellikle mevcuttur; tümörlerin %40’ı bilateraldir

Cerrahi öncesi değerlendirme için gereklidir (CA-125,lipid bağımlı sialik asit, karsinoembryonik antijen ,α-fetoprotein gibi serum tümör belirteçleri bilinen malignitesi olan hastaların takibi içindir, prognostik önemi yoktur.)

Cerrahi eksplorasyon ve karşı overi ve uterusu içine alacak şekilde eksizyon gerekir. Hastalığın yerleşimi ve evresine göre adjuvan kemoterapi (platin bazlı ve paklitaksel[Taxol]) veya radyoterapi sıklıkla tedavide kullanılır..

Pelvik hastalığın nüksü ve kalan karşı overde büyüme (bırakılmışsa) açısından dikkatli takip. Bu genellikle pelvik muayene ve seçilmiş hastalarda ultrasonografi desteği ile yapılır. Nüks hastalık şüphesi olan veya seçilmiş olgularda hastalığın ilerleyişini değerlendirmek veya gizli hastalığın tespiti için ikinci bakış cerrahisi yapılabilir.

Berrak hücreli karsinom over maligniteleri arasında 5 yıllık yaşam beklentisinin %40 olanı ile en kötü prognozlusudur.(5 yıllık yaşam beklentisi evreye göre değişmektedir: tek overe sınırlı hastalıkta %80, yüksek evreli hastalıkta %11).

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.