CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

1 İstek bozuklukları

Normal insanlar cinsel uyanma ve hazlarını arttırmak için olumluları artırıp, olumsuzları azaltırken, arzu bozukluğu olan hastalar eşlerinin olumsuz niteliklerinin üzerinde durur ve cinsel duygularını bastırırlar. Onların çekici yanlarına kendilerini körleştirirler.

Hipoaktif cinsel istek bozukluğu

S: Cinsel isteğim hiç yok. Acaba bende bir sorun mu var?

C: Bunun altında korku, sosyal veya ailesel sorunlar, gelecek endişeleri olabilir. Cinsellik rahat olunduğunda, ruh hali elverdiğinde yaşanırsa keyif verir. Kişinin günlük sıkıntıları, çözümlemesi gereken problemler varken cinsel istek geri planda kalır.

Sürekli veya tekrarlayan bir biçimde cinsel eylem için cinsel fantezi ve arzu yoktur. Bozukluk belirgin sıkıntı veya kişilerarası güçlüklere neden olur. Kadınlar cinsel uyarılmadan çok az haz alırlar veya hiç haz almazlar. Hasta cinsel uyarılmaya hiçbir genital vazokonjestif yanıt vermez veya kısmen verir. Genel olarak orgazm olmaz. Tipik olarak bu kadınlar evlenmeden önce cinsel ön oyunlarla uyarılan kadınlardır, cinsel birleşme hedeflendikten sonra yanıtı kaybetmişlerdir. Cinsel işlev bozukluklarının önemli bir kısmını cinsel arzu bozuklukları oluşturur.

Katı dini inançlar, obsesif kompulsif kişilik, cinsel kimlik veya obje seçimi sorunları, cinsel fobiler ve kaçınma, cinsel dürtüler üzerinde kontrolünü kaybetme korkusu, maskeli cinsel sapmalar, gebelik korkusu, depresyon, eşin kaybı, yaşla ilgili endişeler nedenler olarak düşünülmektedir. Eşin cinsel beceri eksikliği, yakınlaşma korkusu, çiftler arasında farklılıklar, güç dengesizliği, pasif agresif yaklaşım, aşk ve cinsel arzu duygularını biraraya getirememe, evlilik çatışmaları diğer nedenlerdir.

Cinsel tiksinme bozukluğu

Sürekli veya tekrarlayan bir biçimde cinsel bir partnerle tüm veya hemen hemen tüm genital temaslara karşı olan tiksinme ve kaçınmadır. Bozukluk belirgin sıkıntı veya kişilerarası güçlüklere neden olur. Allta yatan anksiyete bozukluğu , ciddi evlilik ve emosyonel sorunlar vardır. Cinsel yanıtın uyarılma ve orgazm aşamasında sorunları olan kadınlar, istek azlığı ve tiksinme bozukluğu gösteren kadınlara göre nisbeten hafif endişeleri olan, ilişkileri daha iyi, sağlıklı ruhsal yapıların tadını çıkaran kadınlardır. Oysa cinsel istek azlığı ve tiksinme bozukluğu olan kadınların daha ciddi cinsel korkuları, önemli evlilik sorunları vardır ve cinsel yanıtları arzu evresinde ketlenmiştir.

2 Uyarılma bozuklukları

Tekrarlayan veya sürekli bir biçimde cinsel heyecanın, cinsel eylemin tamamlanmasına kadar ıslanma ve şişme yanıtını temin etmesinde ve sürdürmesindeki yetersizliktir. Sıkıntı ve kişilerarası güçlük yaratır. Sıkıntının nedeni vajinismus veya lubrikasyon eksikliği değildir. Uyarılmanın gücü ve süresi, sevişme ve cinsel birleşme sırasında zevk alamaya yeterli değildir. Kadında hiç veya çok hafif vajinal ıslanma, şişme olur. Uyarılma güçlüğü gösteren kadınların bir kısmı belirgin cinsel tiksinme belirtileri gösterir ama bazıları okşanma ve cinsel birleşmeden hoşlanabilir. Uyarılma güçlüğü olan kadınların neredeyse hepsinin orgazm sorunu da vardır.

3 Orgazm bozuklukları

S: Orgazm her ilişkide yaşanır mı?

C: Orgazm her ilişkide yaşanmaz. Bazı kişiler uzun yıllar birlikte oldukları eşleri ile orgazm yaşamamış olabilir. Bunun nedenlerinden biri orgazm evresi öncesi nelerin olduğunu, orgazm sırasında vücutta neler olduğunun bilinmemesidir. Kişi bilemediği zevkleri karşısından talep etmez. Cinsellikte orgazma kadar giden süreçte erkeğin eşini uyarıcı ve hazırlayıcı etkisi önemlidir. Kadın da aynı şekilde istekli olmalı, seksten keyif almalıdır. Orgazm olmadan da cinsellikte keyif alınabilir.

Tekrarlayan veya sürekli bir biçimde normal bir cinsel heyecan evresini takiben orgazmın uzaması veya hiş olamamasıdır. Cinsel yanıtın sadece orgazm evresindeki ketlenmeden yakınan kadınların sıklıkla cinsel dürtüleri yeterlidir. Cinsel oyunlardan hoşlanırlar, ıslanma olur ve cinsel birleşmeden hoşlanırlar. Anorgazmik kadın cinsel yanıtın plato evresinde veya yakınında çakılıp kalır.

Kadının iyi uyarıldığında orgazma ulaşması daha kolay olmasına karşın, uyarılma düzeyi ile orgazm bazen birbirinden bağımsız olabilir.Bir kadın bazen kendisini çok uyarmayan birisiyle çabuk orgazm olurken onu gerçekten heyecanlandıran ve uyaran bir başkası ile orgazm olmayabilir.

Orgazmik bozukluğu olan kadınların yetersizlik duyguları ve negatif beden imajı gibi daha düşük psikolojik uyumları olabileceği söylenmiştir. Bu kadınlar ilişkilerinden ve cinsel aktivitelerinin tipinden ve düzeyinden az memnumdurlar. Düşük orgazm ahenginin, çocuklukta babadan ayrı olma veya babanın kaybı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Emosyonel olarak yaklaşamayan, iletişim kuramayan, ihmalci, ilgisiz, olumlu bir ilişki kuramayan babaları olan kadınlarda düşük orgazm ahengi görülmektedir.

S: Eşim hemen orgazm oluyor ama ben olamıyorum acaba sorun ben de mi? Aynı anda orgazm olmak şart mı?

C: Erkeklerde orgazm çabuk olabilir. Bu durumda kadının uyarılması devam etmeyeceği için orgazma ulaşamayacaktır. Eğer erkek önce kendisi sonra eşi ile daha geç orgazm olmayı öğrenebilirse kadın da orgazma gelecek zamanı kazanmış olur. Aynı anda orgazm olmak şart değildir ama uyumlu çiftlerde zamanla bu yakalanabilir. Unutulmamalıdır ki orgazm cinsel evrelerin bir bölümüdür ve öncesinde bir hazırlık süresi vardır. Dolayısıyla ön süre kişiden kişiye değişebilir.

Kadın orgazmında klitoris uyarılması önemlidir. Tam uyarılmış ve heyecanlanmış bir kadın sevdiği bir eşle bir iki koital hamle ile orgazma ulaşabilir; aynı kadın çok aldırmadığı birisiyle gönülsüzce sevişirken daha uzun klitoral uyarılmaya gereksinim duyar. Fiziksel ve ruhsal bir hastalık veya üstesinden gelinmeyecek bir evlilik uyuşmazlığı olmadıkça bütün kadınlar cinsel olarak yanıt verebilir ve orgazm olabilirler.

4 Cinsel ağrı bozuklukları

Disparoni

S: Her kadın cinsellikte ağrı çeker mi? Ağrının nedeni nedir?

C: Her kadın cinsel birleşmede ağrı duymaz. Ağrıyı ikiye ayırmak gerekir. Vajene girişte ağrı ve penis vajendeyken derindeki ağrı. Girişteki ağrı kadının kafa olarak birleşmeye hazır hissetmemesi, uyarılmanın yeterli olmaması nedeniyle vajinal kuruluk, endişe ve korkuya bağlı istemsiz pelvik kasların kasılması, anatomik uyumsuzluk (büyük penis-dar vajen) gibi nedenlerden kaynaklanır. Derindeki ağrı, endometriozis, geriye dönük rahim, karın içi iltihabi durumlar, myom, yumurtalık kistleri veya birleşme pozisyonunun kadına rahatsızlık vermesi sonucu olabilir. Ağrıyı çiftler pozisyon değiştirerek, birleşme öncesi sevişmeyi uzatarak veya tam birleşmeyi yavaş ve zamanı uzatarak yaparlarsa çözebilirler.

Psikososyal faktörler, korku, bastırılmış duygulanım, düşük benlik saygısı, güvensizlik, öfke ve yetersiz iletişim neden olabilir ancak daha çok fiziksel nedenler söz konusudur. Girişten sonra olan ağrı vajina ıslaklığının bozulmasına, sıyrıklara veya vajinismusda olduğu gibi kas spazmına bağlıdır. Derin girişlerdeki ağrı endometriozis, over kisti veya pelvik enfeksiyon gibi organik nedenlere bağlı olabilir. Duyarlı bölgelere odaklanan sıralı sevişme egzersizleri ve güçlük nedenlerini keşfetme önemlidir. Yan pozisyonlar hem fiziksel hem psikolojik disparoni için uygundur.

Vajinismus

S: Eşimle ilişkiye girmeyi istiyorum ancak ilişki denediğimizde içime bir korku geliyor ve eşim girişi gerçekleştiremiyor acaba neden? Bunu yenmek için ne yapabiliriz?

C: Bu gerginlik ve korkunun nedeni kadının kendi vücudunu tanımaması, cinsellik hakkında bilgisinin olmaması veya yanlış bilgiler almış olmasıdır. Geçmişteki olumsuz bir tecrübe de neden olabilir. Burda yapılacak kadının önce kendisini uyarması, sonra eşinin uyarmasına izin vermesi ve sonrasında da zamana yayılmış birleşme denemeleridir. Sabırla ve güvenle yapılacak seks kadını eşine yakınlaştıracak korkular yerini isteğe ve rahatlığa bırakacaktır.

Cinsel birleşmeye girişildiğinde vajinanın ış üçte bir kaslarında istemsiz kasılmanın olmasıdır. Vajinismus hastaları çoğunlukla cinsel birleşmeye ve vajinal girişe karşı fobiktir. Ülkemizde cinsel tedavi birimlerine başvuranlardan yaklaşık yarısını vajinismus olguları oluşturmaktadır.

Vajinismuslular genellikle cinsellikle ilgili yanlış bilgilendirilmişlerdir. Kızlık zarı önemli ve kutsaldır. Birçoğunda cinsel birleşme evliliğe saklanmıştır. Cinsel haz lamak ve istemek ayıp bir şey olarak yorumlanır. Bedenlerini yanımazlar. Çoğunlukla cinsel açıdan çocuksu özellikler gösteren, erişkin bir kadın olmaya karşı isteksiz, cinsel kaçınmaları olan, cinsel açıdan tecrübesiz kişilerdir. Kurallara uyan, kızgınlığı dışa vurmayan ve sürekli bir kabul ihtiyacı içinde olan kadınlardır. Genellikle kendi cinsel organlarıyla ilgili utanç, iğrenme ve hoşlanmama duyguları taşırlar.

Vajinismusluların anneleri cinsel organlarından hoşlanmayan, cinsellikten zevk almayan ve bazı durumlarda vajinismusu olan kişilerdir.

Vajinismus şiddete ve müdahaleye karşı kendiliğin bütünlüğünü devam ettirme isteğini gösteren bir semptomdur. Bu semptom kapanma, kendini koruma, uzak durma, sınır koşmak gibi savunma ihtiyaçlarının bir ifadesidir. Bu kadınlar doğrudan öfkelenemezler ve kendi agresyonlarını partnerlerinin üstüne yöneltirler.

Yanlış öyküler ilk ilişki denemesinin ağrılı olmasına neden olur. İlk ilişki denemeleri korku, gerginlik ve acı beklentileri altında olur. Aslında acı vajinal spazma bağlıdır.

Tedavide öncelikle tüm fiziksel ağrı uyandıran durumları gidermek hedeflenir. Vajinal girişi koruyan kasların istemsiz kasılmasını kaldırmak gerekir.


Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.