ÇOĞUL GEBELİK

Multifetal gebelikler maternal ve neonatal morbiditeyi arttırmaktadır. İkiz ve daha fazla bebekte, erken doğum, hipertansif hastalıklar, gestasyonel diabet, intrauterin büyüme geriliği, plasental erken ayrılma, pyelonefrit, postpartum kanama riski artmıştır. Erken doğuma bağlı komplikasyonlar ve fetal anomali, serebral palsi artmıştır. Serebral palsi ikizlerde tek bebeklere göre 4 kat, üçüzlerde ise 17 kat daha fazla görülmektedir. İkizlerin %25’i yenidoğan yoğun bakım unitesinde kalması gerekir.

Maternal komplikasyonlar

Preeklampsi insidansı ikizlerde tekiz gebeliklerin 2.6 katıdır. Her artan fetüs sayısı bu insidansı arttırır. HELLP sendromu ve gebeliğin akut karaciğer yağlanması ihtimali de çoğul gebeliklerde artar.

Gestasyonel diabet ikiz gebeliklerin % 3-6’sında görülebilir. Bu metabolik bozukluğun nedeni plasenta hacminin fazla olması nedeniyle fazla miktarda insan plasental laktojen yapımıdır. Ikiz ve üçüzlerin alındığı bir çalışmada her ilave fetüs ile birlikte gestasyonel diabet riski 1.8 kat artmakta olduğu bildirilmiştir.

 Erken doğum

Çoğul gebeliklerin yarısı erken doğumla sonuçlanır. Ortalama doğum haftası ikiz gebelerde 35.3 haftadır ve ortalama doğum kilosu da 2,347 gramdır. Erken doğum çoğul gebeliklerdeki en sık neonatal morbidite nedenidir. Servikal uzunluğun sonografi ile ölçülmesi erken doğum öngörüsü için kullanılmaktadır. 24. gebelik haftasında 25 mmden kısa serviks olması 32. gebelik haftasından önce doğum yapma riskini en iyi öngören belirteçtir. Kısa serviks saptanan gebede kontraksiyonların varlığı araştırılmalıdır. Kontraksiyonların yokluğunda serklaj yapılmasının perinatal sonucu arttırdığını gösteren prospektif çalışma yoktur.

İkiz gebeliklerde tokolitik tedavinin gestasyonel süreyi uzattığını ve perinatal sonucu iyileştirdiği kanıtlanmamıştır. Tokolitik tedavi alan anneler pulmoner ödem riski taşımaktadırlar. Yatak istirahati lasental perfüzyonu arttırıp fetal büyümeyi iyileştirse de bu tedavi şekli ikiz gebeliklerde hamilelik süresini arttırmamaktadır.

Intrauterin gelişme Geriliği

346 ikizin araştırıldığı bir çalışmada ikizler arası diskordans % 11.4 +/- 10.5 bulunmuştur. Bu çalışmada diskordans için 95 persentil üstü veya fetal kilolar arasında %30’dan fazla farkın istenemeyen obstetrik sonuçlar ( güven vermeyen fetal durum nedeniyle sezaryen doğum, 7.1den az umbilikal arter pH’ı, birince ve beşinci dakika apgar skorunun 7’den az olması, yenidoğen yoğun bakım ihtiyacı) için iyi prediktif değer taşıdığı gösterilmiştir. (58)

Intrauterin ölüm

Çoğul gebeliklerde ilk trimesterde kayıp sıktır. Sonraki dönemde ikizlerden birinin kaybı tek plasenta varsa kalan bebeği etkileyebilir. Monokorionik ikiz gebelikte ikizlerden biri öldükten sonra kalan bebek, ciddi nörolojik sekel veya ölümle sonuçlanacak hipotansif olaylar yaşar. Bu durumda yapılması mantıklı olan, monokorionik ikizlerin birisi öldükten sonra kalan bebeğin doğurtulmasıdır ancak bu kalan bebekte hasar çoktan oluşmuş olabilir. Dikorionik ikizlerde bir bebeğin ölümü sonrası diğer bebek annenin koagulasyon profili değişmediği sürece takip edilebilir. Haftalık fibrinogen ölçümleri yapılmalıdır. Kalan fetüsün takibi doğuma kadar sıkı yapılmalıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.