DERMOİD KİST

Üreme çağındaki genç kadınlarda en sık görülen over tümörü germ hücre kaynaklı dermoid kist veya kistik teratomdur.Bu tümörler selim veya malign olabilir (%1-2 malign, genellikle 40 yaş üstü kadınlarda). Over tümörlerinin %15-25 kadarını oluştururlar. 20’li yaşlardan 30’lu yaşlara kadar (%75), çoğu 40 yaşın altında görülür.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik(%50-60)
  • Adneksiyel kitle (%80’i 10 cm’nin altında, %10-15 bilateral)-teratomların içeriği düşük yoğunlukludur ve uterusu posteriora doğru itecek şekilde, sıklıkla uterus ve broad ligamanın önünde ‘yüzer’ tarzda bulunur.
  • Kist içi kanama veya torsiyona sekonder olarak ağrı, pelvik ağırlık hissi veya dismenore şeklinde belirti verebilir.
  • Tiroid fırtınası (tiroid dokusu ağırlıkta ise :struma ovarii) veya karsinoid sendrom (nadir) görülebilir.

Ultrasonografi (abdominal veya transvaginal olarak yardımcı olabilir, fakat genellikle gerekmemektedir) tanıda yardımcıdır. %30-50’sinde kalsifikasyonlar mevcuttur ve radyografide saptanabilir.

En sık görülen komplikasyon torsiyondur (%3-12). Muhtemel komplikasyonlar, enfeksiyon, rüptür ve malign transformasyondur (yassı hücreli karsinom,%1-2). (En yüksek malign transformasyon riski postmenopozik kadınlardadır). Bazı çalışmalarda nüks oranları %3.4 kadar yüksek bildirilmiştir. Dermoid rüptürü şiddetli kimyasal peritonite neden olabilir ve cerrahi bir acildir.Yavaş sızıntılar yayılmış karsinomu taklit edebilir.

Tümörün büyüklüğü ve lokalizasyonuna bağlı olarak tümör çıkartılırken overin bir kısmını veya çoğunu korumak mümkün olabilmektedir.

Gebeliğe etkisi bulunmamaktadır.Dermoidlerin %10’una gebelik sırasında tanı koyulur ve gebelik sırasında rastlanılan tüm over tümörlerinin %30-40’ını oluştururlar. Nadir olmakla beraber kist rüptürü gebelikte daha sık ortaya çıkmaktadır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.