DISFONKSIYONEL UTERIN KANAMA

Klinik olarak nedeni saptanamayan düzensiz veya intermenstrüel kanamadır. 

Nedenleri: Anovulatuar (yumrtlama olmayan) hastalar: Kemoterapi, kronik hastalıklar, klimakterik değişiklikler, endometrial kanser, endometrial hiperplazi, hormonal kontrasepsiyon ( Oral , enjektabl, intrauterin ) iatrojenik ( antikoagülasyon, hormon replasmanı ) idiopatik ilaçlar (antikolinerjik ajanlar, monoamim oksidaz inhibitörleri, morfin, fenotiyazinler, reserpin ) beslenme bozuklukları ( anoreksia, bulimia, aşırı fiziksel aktivite) obesite, hipofiz hipotalamik ovaryen aksın olgunlaşmaması, hipofiz tümörleri, polikistik over sendromu, stres, sistemik hastalıklar ( hepatik, renal, tiroid )

Ovulatuar ( yumurtlaması olan)Hastalıklar: Anatomik lezyonlar ( Adenomyozis, servikal neoplazi, servikal polip, endometrial karsinom, endometrial polip, leiomyom, sarkom ) ovulasyon sırasında kanama, koagulopatiler (doğal veya iatrojenik ) endometrit, Fallop tüpü hastalıkları ( enfeksiyon, tümör) Yabancı cisim ( RİA, pesser, tampon ) idiopatik, alınan maddeler ( östrojen, ginseng) lösemi, luteal faz disfonksiyonu, pelvik iltihabı hastalık ( tüberküloz dahil) Gebelikle ilişkili ( abortus,vektopik gebelik, mol hydatiform, konsepsiyon materyalinden rahimde parça kalması ) tekrarlayan travma , sistemik hastalık ( hepatik, renal, troid )

Pelvik ultrasonografi ve sonohisterografi seçilmiş hastalarda yardımcı olabilir. Menstrüel takvim, hastanın kanama tipi ve zamanlamasının tespitinde yardımcı olur.Endometrial biopsi küretaj veya histeroskopi gerekebilir. Disfonksiyonel uterin kanamanın teşhisi diğer nedenlerin ekartasyonu ile konmaktadır.Hikaye ve fiziki muayene genellikle olası nedenler hakkında bilgi vermektedir. Hastalığın nedeni ve hastanın arzusuna odaklanır.Unovulasyon neden ve fertilite arzulamıyorsa periodik progestin tedavisi ile menstrüel siklus stabilize edilir ve intermenstrüel kanama baskılanır.Menstrüel siklusun baskılanması ( GnRH agonistleri, uzun etkili progestin ) veya histerektomi az sayıda hasta için gerekli olabilir.

Medroxyprogesterone asetat 5-10 mg 14 gün her ay ( daha önce ovulatuar siklusları olan hastaların % 85’ inde bir aylık tedavi ile yeterli cevap alınır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.