DİSGERMİNOM


Erkek testisinde bulunan seminomun özdeşi olan, germ hücreleri ve stromadan oluşmuş bir over tümörüdür. Over malingnitelerinin %1-2’sini oluşturur. 30 yaşın üzerinde (%10’u prepubertal kızlarda) görülür.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik
  • Adneksiyel kitle (olguların %5-10’ununda bilateraldir), lobule , solid, sert veya yumuşak, gri-beyaz veya krem renkli yüzey

Cerrahi öncesi değerlendirme için gereklidir.β-Human chorionic gonadotropin (birkaç bin ünite) ve laktik dehidrojenaz yüksektir. (CA-125,lipid bağımlı sialik asit, karsinoembryonik antijen ,α-fetoprotein gibi serum tümör belirteçleri bilinen malignitesi olan hastaların takibi içindir, prognostik önemi yoktur.)

Malignite ihtimalinin yüksek olduğu hastalarda intraabdominal yayılım ve lenf nodu tutulumu için preoperatif değerlendirme (Bilgisayarlı tomografi [BT ]veya ultrasonografi) .

Cerrahi eksplorasyon ve rezeksiyon yapılmalıdır. Tümör tek overe sınırlı ise fertiliteyi korumak

için uterus ve diğer over korunabilir. Bu tümörler radyoterapiye çok hassastır, adjuvan olarak veya nüks hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Multiajan kemoterapisi daha az yan etkilidir ve adjuvan olarak tercih edilir.

Seçilmiş hastalarda kombinasyon kemoterapisi (vinkristin, aktinomisin-D ve siklofosfamid veya bleomisin, etoposid, sisplatin).

Pelvik hastalığın nüksü ve kalan karşı overde büyüme (bırakılmışsa) açısından dikkatli takip gerekir. Bu genellikle pelvik muayene ve seçilmiş hastalarda ultrasonografi yardımı ile yapılır. Nüks hastalık şüphesi olan veya seçilmiş olgularda hastalığın ilerleyişini değerlendirmek veya gizli hastalığın tespiti için ikinci bakış cerrahisi yapılabilir.

Tümör progresyonu ve büyümesi. Bu tümörler genellikle lenfatik kanallar ile yayılma eğilimindedir. Tümör nüksü hastaların %20’sinde görülür fakat nüksler ek cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiye iyi cevap verir.

15 cm’den küçük saf disgerminomu olan hastalar için prognoz iyidir. Sınırlı hastalık ve cerrahi sırasında yayılım bulgusu olmayanlarda (Evre I) 5 yıllık yaşam şansı %90’dan fazladır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.