DİSMENORE (SANCILI ADET GÖRME)

Dismenore kelime anlamıyla ağrılı adet görmeyi ifade etmektedir. Ancak periyodik olan bu ağrı, diğer gastrointestinal şikayetler (bulantı, kusma, sık defekasyon), baş ağrısı, emosyonel bozukluklar ve çarpıntı ile de beraber olabilmekte ve kadının günlük aktivitesini etkileyerek, tedavi arayışına gitmekte, özellikle çalışan ve okuyan kesimde işgücü kaybı ve devamsızlık nedeni olmaktadır.

Ağrı genellikle adet kanamasından hemen önce veya kanamayla beraber ortaya çıkar ve genellikle bir gün içinde sonra erer. Bazı kadınlarda günlerce sürebilir. Ağrı spazmodik karakterde olup, en şiddetli olarak alt batın kadranlarında hissedilir, sırt, bel ve uyluklara yayılır. %50 vakada ağrıya genellikle bulantı, kusma, diyare, çarpıntı, ateş basması, baş ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık, halsizlik, sinirlilik, senkop ve kollaps gibi çeşitli organ sistemlerini içeren semptomlardan biri veya birkaçı eşlik eder.

Primer dismenore tanısında anamnez en önemli kriterdir. Bunun yanında ağrı nedeni olabilecek bir pelvik patoloji olmaması gerekir. Primer dismenoredeki tanı kriterlerini şöyle sıralayabiliriz:

• Dismenore menarştan kısa süre sonra (2 yıl içinde) başlar.
• Pelvik patoloji yoktur.
• Ağrı genellikle suprapubik bölgede lokalize olup kramp veya spazm şeklindedir.
• Ağrı genellikle adet kanamasıyla birlikte başlar ve 48-78 saat içinde sonlanır.

Sekonder Dismenore
Başlangıçta adet dönemlerinin ağrısızolmasına karşın daha sonraki yıllarda genellikle 25-30 yaş arası reprodüktif dönemde adetlerin ağrılı olmasını irade eder. Sekonder dismenorede primer dismenorenin aksine ağrı nedeni organik bir lezyondur. Fakat sonuçta gene de bu hastalarda PGF2 alfa düzeyleri yüksek bulunmuştur. Altta yatan organik nedenleri incelediğimizde geniş bir spektrumla karşılaşırız.

• Endomektriozis ve adenomiyozis
• Miyoma uteri
• Endometrial polip
• Geçirilmiş pelvis infeksiyonları
• Rahim içi araç kullanımı
• İç genital organlarda venöz konjestiyon
• Uterus pozisyon anomelileri: Hiperfileksiyon veya defleksiyon durumunda uterus venöz ve lenfatik drenajı staza uğrayarak konjestiyon artışına yol açar. Ayrıca kavite içinde akım zorluğuna bağlı pıhtı oluşumu ve birikimi distansiyona yol açarak ağrıya neden olabilir.
• Servikal stenoz
• Sağ vena ovariko sendromu: Menstrüasyon öncesi dönemde sağ vena ovarikanın dilate olup üretere bası yaparak staza bağlı piyolonefrit geliştirmesi ile sağ kostolomber künt ağrıya neden olmasıdır.
• Travmatik jinekolojik operasyonlara bağlı yumuşak doku yırtıkları (Ör: Ligamentum latum yapraklarında yırtık : Allen-Masters sendromu).
• Konjenital uterus anomalileri (uterus bikornis, uterus septumu, transvers vainal septum).

Sekonder dismenorede ağrı kaynağı uterustan başka pelvis içinde yer alan komşu doku ve organlardır. Ağrı genellikle adet kanamasından bir hafta kadar önce ortaya çıkar, adet kanamasında yakın 2-3 gün önce şiddetlenir ve adet kanamasıyla birlikte azalmaya başlar. Sekonder dismenorede zaman içinde ağrı şiddetinde artış görülür. Ağrının karakteri pelvik patolojinin tipine göre farklılık gösterir. Ağrı endometriozis ve pelvisin iltihabi hastalıklarında künt bir karakter gösterirken, polip ve rahim içi araç varlığında kolik tarzına döner. Ağrı alt batın kadranlarına lokalize olup, bel uyluklara yayılma eğilimindedir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.