DOĞUM SONRASI DEPRESYONU

Duygulanımdaki karışıklıkla karakterize bir semptomplar kümesidir, kontrol duygusunun azalması, şiddetli mental, duygusal ve fiziksel çökgünlük, doğumla ilgili özgüvenin azalması. Doğuran kadınların %8-10’da görülür, gerçek psikoz 1-2/1000 doğumda görülür.

Risk Fakörleri: Major depresyon öyküsü, premenstrual sendrom, önceki doğumda postpartum depresyon, perinatal kayıplar, erken çocuklukta kayıp (anne, baba, kardeşler), fiziksel ve seksüel suistimal, sosyoekonomik yoksulluk, ailesel yatkınlık, stres, planlanmamış gebelik. Takip eden gebeliklerde %50 oranında tekrarlar.

Belirti ve Bulgular:

Belirtilen semptomların 5 tanesinin olması şarttır- zamanın büyük bir kısmında depresif duygulanım, normal ve keyif veren aktivitelerde azalma, anlamlı istenmeyen kilo değişiklikleri, uykusuzluk veya aşırı uyku hali, psikomotor ajitasyon ve retardasyon, halsizlik veya enerji kaybı, suçluluk ve değersizlik hissi, düşünme ve konsantre olma yeteneğinde azalma, tekrarlayan ölüm düşüncesi.

Doğumdan sonraki 2-12. aylarda başlar, 3-14. aylarda sonlanır.

Beck Depresyon Envanteri, depresyonun gösterilmesinde kullanılabilir.

Selektif serotonin reuptake inhibitörleri (fluoxetine [prosac] 10-40 mg/gün, paroxetine [paxil] 20-50 mg/gün, sertralin [zoloft] 50-150 mg/gün)

İştahta azalma, zevk veren uğraşılara ilgi ve enerji azalması, psikomotor retardasyon, umutsuzluk düşüncesi, suçluluk veya intihar semptomları için, siklik anti depresanlar ( amitriptyline, clomipramin, doxepin, imipramin, nortriptyline, bupropion ve diğerleri)

İştah artışı, uyku hali, yüksek derecede anksiyete, fobiler obsesif komplusif bozukluklar olduğunda MAO inhibitörleri ( isocarboxazid, phenelzin, tranylcypromine)

Gebelikte fetus üzerine ters potansiyel etkilerinden (teratojenik) dolayı dikkatli kullanılmalıdır. Bazı ajanlar gecikmiş kardiyak ileti ve ritm bozukluğu ile ilişkilidir. Trisiklik ajanlar, paroxetine, sertraline ve venlafaxine 2-4 haftanın aşan kullanımlarda doz azaltılarak kesilmelidir.

Hemen hemen bütün ajanlar anti aritmik tedavi ve MAO inhibitörleri ile fatal etkileşir. MAO inhibitörleri aynı zamanda, vasokonsrüktürler, dekonjestanlar, meperidine ve diğer narkotiklerle ters etkileşirler.

Yüksek intihar riski olanlarda veya diğer tedavilere yanıt vermeyen hastalarda, major depresyon ve maninin tedavisinde Elektroşok tedavisi hala rol alır.

Hasta 6 hafta, 3 ve 6 ay ve gerektiğinde izlenmelidir.

Genellikle hafiften ortaya doğru depresyonu olanlar, psikoterapi ve ilaç tedavisine iyi yanıt verirler; ciddi depesyonda hastaların %45-60’ı medikasyona yanıt verir. Tek epizottan sonra tekrarlama riski yaklaşık %50, ikincisinden sonra %70 ve daha fazla epizottan sonra %90’dır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.