DOĞUM SONRASI ENFEKSİYON

Puerperal enfeksiyon tanımı travay sırasında ve sonrasındaki her türlü enfeksiyon için kullanılsa da genellikle doğum sonrası rahim ve etraf dokuların enfeksiyonu anlamında kullanılır. Bunun şiddeti hafiften hayatı tehdit edecek duruma kadar değişmektedir. En şiddetli enfeksiyonların bazıları doğumdan birkaç saat sonra görülür ve çoğunlukla risk faktörlerine bağlı olmayan fırşatçı enfeksiyonlardır. Agresif tanı ve tedavi gerekmektedir. Travay sırasında antibiyotik profilaksi verildiyse %10-20 ; antibiyotik profilaksi yoksa %50-90 oranında görülür.

Rahim, periton ve etraf organların dokularında kolonizasyon ve enfeksiyon sonucu oluşur. En sık görülen organizmalar grup B streptokokus, diğer fakültatif streptokoklar, Gardnerella vajinalis, ve Esherichia Koli, Bakteroides, ve Peptostreptokokuslardır. Klostridium veya grup A streptokoklar ile enfeksiyon ilerleyen yumuşak doku enfeksiyonuna (ciltaltı dokusu, kas, veya myometrium) hızla neden olur. Abseler hem aerobik hem de Bakteroides (Bakteroides bivius, Bakteroides disiens, veya Bakteroides frajilis) gibi anaerobik bakteri içerir. Asendan uterin enfeksiyonların %50’si Klamydia trakomatis içerir.

Sezaryen doğum ( 10-20 kat artış), travayda invazif işlemler, membranların uzun süre yırtık kalması, uzamış travay, sık muayene, plasenta parçacıklarının retansiyonu, idrar kateteri, intravenöz yollar, düşük sosyoekonomik durum, kronik hastalık (diabet) risk faktörleridir.

Bulgular ve semptomlar:

  • Ateş ( 24 saat içinde %90 >38.5°C ) ve taşikardi (doğum sonrası hozla gelişen)
  • Uterin hassasiyet (olmayabilir)
  • Septik veya kardiovasküler şok bulguları ( hipotansiyon, anksiyete, disorientasyon)
  • Bozulmuş böbrek fonksiyonları (<20 ml/sa idrar yapımı)
  • Değişmiş beyaz kan sayımı (<1000 veya ³ 25000)

Tam kan sayımı, korumalı swab ile alınmış endometrial kültür (eğer doğum sırasında (24 saat içinde) amniotik sıvı veya endometrial kültür mümkün değilse) inceleme için gönderilmelidir. Kan kültürü (ateşli hastaların %15-25’inde pozitifdir ancak hastalığın şiddetini belirlemez) alınabilir. Doku kültürü (direk veya iğne aspirasyonu ile, yara yeri enfeksiyonu şüphe edilirse) ve Gram boyama yapılabilir.

Pelvik abse veya gaz formasyonunu olasılığını değerlendirmede ultrasonografi faydalı olabilir. Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme daha geniş inceleme için yararlıdır.

Sıvı replasmanı, ateş düşürücüler ve analjezikler (tanı konduktan sonra) verilir. Yakın monitorizasyon, enfeksiyon şiddetli ise yoğun bakım gerekebilir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsültasyon tercih edilebilir. Düşük dereceli (<38 °C) veya intermitan ateş ilk 24 saatte varsa tedavi gerektirmeyebilir.

Agresif antibiyotik tedavisi.

Cevaba göre, enfekte dokuların (varsa) çıkartılması, cerrahi eksplorasyon, abse drenajı, (perkütan veya açık), debridman, veya histerektomi gerekebilir. (Neredeyse tüm postpartum septik şoklar cerrahi olarak tedavi edilebilir durumlardan oluşur) Doğum sırasında ve sonrasında kan ve doku hacmindeki artış nedeniyle antibiyotik dozu gebelikte kullanılan dozun %40 fazlasına arttırılmalıdır.

Gram negatif fakultatif ve anaerobik bakterilere karşı koruma sağlayacak antibiyotikler seçilmelidir. Orta dereceli enfeksiyonlar ikili antibiyotik gerektirir, şiddetli enfeksiyonların üçlü antibiyotik ile tedavi edilmesi gerekir: aminoglikozid veya birinci kuşak sefalosporin (fakültatif bakteri için); klindamisin, imipenem-silastatin, veya metronidazol (anaerobik bakteri); ve penisilin veya ampisilin (klostridium ve aminoglikozid ile sinerjistik etki ile enterokoklara). b-laktam antibiyotikler (penisilin veya sefalosporinler) günde 8-12 g dozaj ile verilmelidir.

Şiddetli enfeksiyon varlığında yoğun monitorizasyon (yoğun bakım ünitesinde takip) gerekir.

Enfeksiyonun ilerlemesi, abse oluşması, septik tromboflebit, septik şok, erişkin solunum sıkıntı sendromu, renal yetmezlik, kardiovaskuler kolaps, ölüme neden olabilir. Eğer septik şok oluşursa %20-30 mortalite oranı vardır..

Kabaca, hastaların %90’ı antibiyotik tedavisine (ve/veya perkütan abse drenajına) cevap verir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.