DOĞUMUN TAKİBİ

Doğum boyunca bebeğin iyilik halini takıp etmek için bebeğin kalp hızı izlenecektir. Bebeğin kalp hızındaki bazı değişiklikler bir proble­min habercisi olabilir. Bunun için her kadına, doğum sırasında bazı ya­kın takip yöntemleri uygulanabilir. Fetusun değerlendirilmesi bir prob­lemin oluşmasını önleyemez fakat, bazı belirtiler doktorun daha uya­nık olmasını sağlayabilir. Hiçbir fetus değerlendirme yöntemi mükem­mel değildir. Fakat yıllar geçtikçe teknikler gelişmektedir.

Fetus değerlendirmesi, dinlemeyle ya da elektro­nik fetus değerlendirici olarak adlandırılan bir aletle yapılabilir.

Kalp seslerinin Dinlenmesi

Bebeğin kalp atışlarının dinlenmesi anlamına gelir. Zamanlaması, annenin doğumun hangi döneminde olduğuna ve herhangi bir risk faktörünün olup olmadığına bağlıdır.

Bebeğin kalp atışlarını yükselterek ileten ve böylece duymamızı sağlayan bir stetoskop kullanılabilir. Doktor, stetoskopun bir ucunu karnınıza bastırarak stetoskopun kulaklık kısmından bebeğin kalp atış­larını dinler. Başka bir yöntem de, ultrasonda dinlemektir. Ultrason, bebeğin kalp atışlarını duyulabilir bir sinyal haline getirir. Ses dalgala­rı gonderebılen, elde taşınabilir kuçuk bir alet karnınızın üzerine yer­leştirilir. Gönderilen bu dalgalar bebekten tekrar gen yansır. Ultrasonla, bebeğin kalp atışları duyulabilir.

Dinleme sırasında fetusun kalp hızı genelde takıp edilerek bir ka­sılmadan sonraki değişiklikler kaydedilir.

Doktor bebeğin kalbini dinlemediği zamanlarda, yatakta kalmanız için tıbbî bir neden olmadığı surece istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Dinlemenin bilinen bir riski yoktur

 Elektronik Fetüs Değerlendirmesi

Bebeğin kalp hızını değerlendirme yöntemlerinden ikincisi elekt­ronik aletlerle olanıdır. Bunlar, kaydetmeye devam ederek doktor ta­rafından okunabilirler. Elektonik fetus değerlendirmesi içten ya da dış­tan yapılabilir

İki tane küçük aleti yerinde tutmak için annenin beline bağlanacak kemerler gerektirir. Aletlerden biri, fetus kalp hızını ölçmek için ultrasonu kullanır. Diğeri ise, ra­him kasılmalarının uzunluğunu ve aralarında geçen sureyi tesbit etmek için kullanılan bir basınç ölçerdir.

Anne ve bebek­ten elde edilen tüm veriler, kuçuk bir makinaya gönderilirler Bu bilgi­ler, bir kağıt üzerine, doktorun okumasına hazır bir şekilde kaydedilir­ler. Bu kayıt, fetus kalp hızının rahim kasılmalarıyla olan ilişkisini gös­terir.

Değerlendir­me yönteminde, rahim ağzı geniş­lemiş olmak zorunda değildir. Hiçbir metod doğumun seyrini etkilemez. Değerlendirme aleti üzerinizde iken aletin yerinde kalmasını sağlamak için, yataktan çıkmamanız istenebilir.

Elektronik fetus değerlendirmesi daha çok yüksek riskli gebelik­lerde kullanılır. Doktorunuzla bu metotlar hakkın­daki tum sorularınızı tartışmalısınız. Böylece doğuma daha hazır girmiş olacaksınız.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.