DÜZENSİZ MENSTRÜEL KANAMALAR

Ritmik patern izlemeyen menstrüel sikluslar veya normal olarak düşünülenden belirgin fark gösteren paternde kanamalardır. Jinekolojik kontrollerin %10-15’ini oluşturur. Anovulasyon veya oligo-ovulasyon, klimakterium veya menapoz, hipogonadizm, östrojen fazlalığı (obez hastalar, polikistik over hastalığı, eksojen östrojen), artmış prolaktin, psikososyal durumlar (anoreksia, bulimia, stress), kronik hastalık, renal veya hepatik yetmezlik, tiroid hastalığı başlıca nedenlerdir.

Menstruel kanama takvimi hastanın kanamasının zamanlaması ve karakterini belirlemek için faydalıdır. Endometrial biyopsi, küretaj, veya histeroskopi düşünülebilir. Öykü ve fizik muayene ileri değerlendirme için muhtemel nedenleri ortaya koyar. Altta yatan nedene ve hastanın isteğine bağlı tedaviler planlanmalıdır. Eğer neden ovulasyon ise ve fertilite düşünülmüyorsa siklusları stabilize etmek ve intermenstrüel kanamaları baskılamak için periyodik progestin tedavisi kullanılabilir. Medroksiprogesteron asetat 5-10 mg her ayın 1-14. günleri arası uygun tedavidir. Noretindron asetat 5-10 mg her ay 10-14 gün boyunca veya kombine oral kontraseptifler de kullanılabilir. Eğer anovulasyon tedavi edilmezse endometrial hiperplazi veya kanser gelişebilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.