ENDOMETRIAL KANSER

Endometrial dokunun malign değişimidir.Genellikle adenokarsinom, adenoskuamöz, berrak hücreleri veya papiller seröz hücre tipleri vardır. Kadın genital sistemindeki en sık görülen kanserdir. Yaşam boyu risk %2-3 arasındadır. Karşılanmamış ( progestin olmaksızın ) östrojen stimülasyonu (Polikistik over sendromu, obesite, kronik anovulasyon ve progestin olmaksızın östrojen replasman tedavisi ) uterus aktivitesi olan selektif östrojen reseptör modülatörleri ( tamoxifen ) nedenlerdendir.

Karşılıksız östrojenle uterusun stimulasyonu ( Kronik anovulasyon, östrojen tedavisi ve obesite) Tamoxifen kullanımı, erken menarş, geç menopoz, nulliparite, meme veya kolon kanseri risk faktörleridir. Klinik bulgular postmenapozal kanama veya pap smearde abnormal glandüler hücreler ( servikal sitoloji endometrial kanserlerin % 20’sinin tanısında yardımcı olur) görülmesidir.

Akciğer grafisi( metastaz için ) transvajinal ultrasonografi veya sonohisterografi yararlı olur. Endometrial biopsi %90 doğru tanı koydurur.

Total abdominal, histerektomi bilateral salpingo ooferektomi, sitolojik inceleme ile abdomen ve diyapfagma değerlendirmesi paraadrik lenf nodu örneklemesinide içeren cerrahi eksplorasyon yapılır. Vajinal kubbeye radyoterapi uygulaması lokal rekürrensi azaltır.Uzak metastaslar yüksek doz progestin, cisplastin ve doxorubicin ile tedavi edilir. Hiperplazi ve uzak metastaz olan hastalık için megestrol 160 mg oral 3 ay süreyle tedavi daha sonra küretaj veya diğer değerlendirme yöntemleri ile cevap araştırılır. Vajen kubbesinden takip pap smearleri ilk iki yıl için üç ayda bir, sonraki üç yıl için altı ayda bir ve sonra yılda bir uygulanır. Akciğer grafisi yıllık istenir.

Beş yıllık evre ve gadre göre sağ kalım oranları-Evre I %85, Evre II %60, Evre III %30, Evre IV %10’ dur.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.