ENDOMETRİUMUN PREKANSERÖZ LEZYONLARI

Endometrial hiperplazi, östrojen hiperstimulasyonuna bağlı olarak endometriumun glandüler epitel vestromasında poliferasyonla seyreden ve çeşitli basamaklardan geçerek malign dejenerasyona uğrayabilen bir hastalık grubudur. Progesteronla dengelenmemiş östrojen aktivitesi hiperplaziden sorumlu tutulmaktadır (özellikle premenopozal dönemde anovülasyona bağlı). Progesteronla dengelenmemiş östrojen verilen kadınlarda endometrium kanseri gelişme olasılığı çeşitli araştırmalara göre değişmekle beraber normal popülasyonun 4-5 katıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi obezite, polikistik over sendromu, karaciğer hastalığı ve östrojen üreten over tümörleri gibi endojen östrojen yüksekliği durumlarında da endometrium kanseri riski yükselmektedir.

Endometrial hiperplazili hastalar oligomenore, amenore, polimenore, hipermenore, menoraji, metroraji gibi kanama düzensizliği yakınmaları ile başvurabilecekleri gibi asemptomatik de olabilirler. Ancak sık görülen semptom menometrorajidir. Özellikle perimenopozal dönemde semptomatik olanlarda mutlaka full küretajla endometrium hakkında bilgi edinilmelidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.