Enfeksiyonlar

PELVİK ENFLAMATUAR HASTALIK
Belirgin morbiditeye yol açan ciddi, yaygın ve sıklıkla birden fazla mikroorganizmayı içeren pelvik organların enfeksiyonudur. Kadınların %1-3’ü, 15-44 yaş arası kadınlarda en sık jinekolojik acil başvuru nedenidir. Olguların %85’i seksüel olarak aktif menstürel çağdaki olgulardır.
MASTİTİS (EMZİRMEYE BAĞLI)
Genelde laktasyon ile ilgili olarak bir yada daha fazla duktal kompleksin enfeksiyonudur.Tanı konup, etkin sağaltım yapılmazsa önemli bir morbidite nedenidir.
KLAMIDYA TROCHAMATIS ENFEKSİYONU
Seksuel geçişli enfeksiyonlar arasında 2. sırada olan ve bakteriyel kaynaklı seksuel geçişli enfeksiyonlar arasında en yaygın olanı chlamidia trochamatis’tir. Neisseria Gonoreye oranla çok daha yaygındır. Bazı çalışmalarda görülme oranı 10:1 kadardır. Chlamidya trachomatis enfeksiyonları ciddi komplikasyonların ve infertilite nedeni olabilir.
KONDİLOM
İnsan papilloma virüsünün yaptığı deriden kabarık siğil benzeri lezyonlardır. İnsan papilloma virüsü nedeniyle (HPV en sık serotip 6 ve 11) oluşur. Tüm kadınların %2 - %4’ünde bu DNA virüsu bulunmuştur ve Polimeraz zincir reaksiyonu teknikleri kullanıldığında %60’a varan hastada virüsun olduğuna dair kanıt vardır.
GONORE (BEL SOĞUKLUĞU)
Gram negatif intracellular diplokok tarafından meydana gelen bu infeksiyon yaygın kalan, A.B.D.de yılda yaklaşık 1 milyon vaka ile seyreden bir enfeksiyondur.Yaklaşık seksüel aktif 1000 kadından 3’ünde, ve gebelerin %7’sinde görülür. Gram negatif, intraselluler diplokok olan Neisseria Gonore ile gerçekleşen enfeksiyondur.
HERPES
Rahatsızlıktan – kuvvetsizliğe kadar değişen aralıkta tekrarlayan semptomlara neden olan ve gebelik sırasında ortaya çıktığında yenidoğanda risk oluşturan herpes simpleks virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Kabaca herpes enfeksiyonlarından herpes simplex virüs tip 2 sorumludur.
HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü)
İnsan immün yetmezlik virüsü özellikle immün sistemi tutar ve immün fonksiyonun giderek bozulmasına yol açar. Kadınlar HIV’le enfekte olan grupların en hızlı artanını oluşturur. Birçok eyaletin HIV taramasını yönlendiren özel kanunları vardır. Bütün sağlık çalışmaları bu alan için zorunlu gerekliliklerle ilgili olmalıdırlar.
PARAZİTLER
Phthirus humanus (pubik veya kasık bitleri) ve sarcaptes scabiei (uyuz veya kaşıntı kenesi) seksuel aktivite veya kontamine giyecek veya yatak takımları ile geçebilen parazitik enfeksiyonlardır.
FRENGİ
Sifiliz venereal hastalıkların prototipi olmuştur. Bu hastalık kolayca atlanabilen ilk evre ile ortaya çıkar, eğer tedavi edilmezse, yavaşça kardiak, santral sinir sistemi ve kas iskelet sistemini tutan bir hastalığa ilerler. Treponema pallidum, insanlar için virülan olan spiroketlerin küçük bir grubudur.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
Uretrit, sistit (trigoniti içeren) ya da pyelonefrite sebep olan idrar yollları enfeksiyonu. Kadınlardaki uretral uzunluğunkısa olması ve uriner yolun travma ve seksuel aktivite sırasında patogenlere açık olması nedeniyle idrar yolları enfeksiyonları kadınlarda daha sıktır.
SERVİKS ENFEKSİYONU (SERVİSİT)
Ektoserviks veya endoservikal glandların enfeksiyonudur (akut veya kronik). Kadınların %10-%40’ında görülür.
Nedenler arasında, Klamidya trachomatis(olguların %60’ından fazlası), Neisseria gonorea., Herpes simpleks, HPV, mikoplazma species (mikoplazma hominis, ureoplazma urealyticum), trikomonas vajinalis bulunmaktadır.
BAKTERİYAL VAJİNİTLER
Bakteriyel vajinit normal veya patojenik bakterilerin aşırı çoğalmasıyla olan, iritasyon, inflamasyon ve klinik semptomlara yol açan vajinal enfeksiyondur. Bakteriyel vajinozis ise çoğunlukla klinik belirtiler olmadan, anaerobik bakterilerin aşırı çoğalmasıyla vajinal ekolojide ortaya çıkan değişikliktir.
MANTAR ENFEKSİYONU
Vajinada asemptomatik halde bulunan kandidalar, çeşitli predispozan faktörlerin etkisiyle semptomatik vulvovaginite yol açabilir. Ancak semptomatik vulvovaginal kandidiyazis olgularının yaklaşık %50’sinde herhangi bir predispozan faktör saptanamadığı da başka bir gerçektir.
TRIKOMONAS ENFEKSİYONU
T. vaginalis ile enfekte kadınların % 60’ı sarı, yeşil köpüklü akıntı, % 10’u kötü koku, % 10 kaşıntı ve % 20’si dizüriden şikayet eder. Akut trikomoniyaziste pürülan veya gri renkte, bazen köpüklü olabilen bir akıntının yanısıra, pruritus, internal veya eksternal dizüri (üretranında olaya katılmasıyla) de vardır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.