EPİTELYAL STROMAL YUMURTALIK TÜMÖRLERİ

En sık görülen over tümörleridir (over tümörlerinin %65’i ve tüm over malignitelerinin %85’i),over yüzey epitelinden (çölömik) ve stromasından kaynaklanır ve seröz (%20-50), müsinöz (%15-25), endometroid (%5), berrak hücreli (<%5) ve Brenner(%2-3) tipleri içerir. Her üç over tümöründen biri ve over malignitelerinin %10’u, her 100.000 kadının 14,3’ünde görülür. Selim tümörler-20-29 yaş, malign tümörler –hastaların yarısı 50 yaş üzerinde görülür.

Aile hikayesi, yağdan zengin diyet, ileri yaş, nulliparite, erken menarş, geç menopoz, beyaz ırk, yüksek ekonomik seviye risk faktörleridir. Oral kontraseptifler, yüksek parite, emzirme ise riski azaltır.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik
  • Kilo kaybı
  • Normal veya düşük kalorili beslenmeye rağmen artan karın çevre ölçüsü
  • Asit
  • Adneksiyel kitle (40 yaşın üzerindeki hastalardaki multiloküler veya kısmen solid kitlelerde malignite ihtimali yüksektir; 45 yaşın üzerindeki hastada görülen kitlenin malignite riski 3’te 1 olmasına karşın 20-45 yaş aralığında %1’in altındadır.)
  • Karın alt bölgesinde belli belirsiz rahatsızlık

Cerrahi öncesi gereken değerlendirmeler yapılır. Bazı tümörlerde β-Human koryonik gonadotropin veya α-fetoprotein yükselebilir. (CA-125 seviyeleri hastalığın tedaviye yanıtını ve progresyonunu izlemek için kullanılabilir fakat iyi bir prognostik belirteç değildir. Epitelyal over tümörlerinin yalnızca %80’inde CA-125 yükselir fakat birçok selim over tümörlerinde ve diğer malignitelerde de [akciğer, meme, pankreas] CA-125 normalin üstüne çıkabilir.)

Malignitenin kaydadeğer bir ihtimal olduğu hastalarda intraabdominal yayılım ve muhtemel lenf nodu büyümesi için preoperatif değerlendirme (BT veya ultrasonografi) yapılmalıdır.

Genellikle cerrahi eksplorasyon veya ekstirpasyon gerekir. Selim hastalıkta veya borderline malignite potansiyeli olan tümörlerde uterus ve diğer over korunabilir. Hastalığın yerleşimi ve evresine göre adjuvan kemoterapi (platin bazlı ve paklitaksel[Taxol]) veya radyoterapi sıklıkla uygulanır.Kitle arama amacı ile makroskopik olarak normal görünen karşı overin biyopsisi önerilmez.

Pelvik hastalığın nüksü ve kalan karşı overde büyüme (bırakılmışsa) açısından dikkatli takip yapılmalıdır. Bu genellikle pelvik muayene ve seçilmiş hastalarda ultrasonografi yardımı ile yapılır. Nüks hastalık şüphesi olan veya seçilmiş olgularda hastalığın ilerleyişini değerlendirmek veya gizli hastalığın tespiti için ikinci bakış cerrahisi yapılabilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.