ERGENLİK PUBERTE

Püberte çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Püberte seksüel olgunluk dönemine verilen isim olup, büyümenin hızlanması, serpilme reprodüktif organların olgunlaşması (Şekil 1) ve psikolojik değişimlerle karakterizedir. Püberte ve adolesan farklı terimler olup, birbirini izleyen dönemleri ifade etmektedir. Adolesan, latince adolescere, büyümek, gelişmek anlamını taşır. Bu dönem sorumsuzlukla karakterize çocukluktan, sorumluluk taşıyan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönem kişiden kişiye farklılık gösterir. Seksüel farklılaşma ve seks organlarının aktivitesi ile karakterize püberte dönemi adolesan dönemin başlangıcıdır. Adolesan dönemde seksüel fonksiyona psikolojik açıdan adaptasyon ve seksüel organların tam olarak olgunlaşma söz konusudur. Yani, olgunlaşmanın son dönemine adolesan adı verilir (Teen-ager). Püberte döneminde görülen değişiklikler aşağıda gösterilmiştir:

• Sekonder seks karaktererinin (Telarş, Pübarş) gelişmesi.
• Büyümenin hızlanması.
• Kemik olgunlaşması.
• Vücut şeklinin rölatif olarak değişmesi.

Püberte dönemi ortalama olarak 4,5 yılda(1,5 – 6 yıl) tamamlanır. Püberte kızlarda erkeklerden sayıyla 2 yıl daha erken olur. Püberte değişiklikleri şu sırayı takip eder :

• Telarş: meme gelişmesi,
• Pubarş (adrenarş): aksiller ve pubis kıllarının gelişimi,
• Menarş: ilk adet kanaması

Prekoks Püberte ( Erken Ergenlik )

Kızlarda 8 yaşından önce sekonder seks karakterlerinin gelişmesidir (Şekil 11). Genel olarak 10 yaşından önce menarş ve 9 yaşından önce adrenarş görülmesi de prekoks püberte olarak kabul edilir. Prekoks püberte kızlarda erkeklere oranla 5 kat daha sıktır. Erken püberte görülme sıklığı %1'den azdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.