FETAL ALKOL SENDROMU

Gebelikte alkol kullanan annelerin doğurduğu infantlarda, bir malformasyon sendromu bulundu. Bu anomaliler, iskelet malformasyonları sıklıkla fasiyal), büyüme geriliği, mental retardasyonuda içeren nörolojik anomalilerdir. 6/10.000 doğum (1993) ile 1-2/1000 doğum (2000) arasında saptanmıştır.

Gebelikte alkol kullanımının (genellikle >3 oz/gün), ne güvenli bir alt sınırı vardır ne de etkileri, gebeliğin belirli bir dönemine sınırlıdır. Etkilerin şiddeti, miktarı ve maruziyet süresi ile orantılı değildir. Klinik olarak tanımlanabilir etkiler, bu dozlarda bile mutlak güvenlik garanti edilememesine rağmen 1 oz/gün alkolden daha az sporadik alımlarda bile görülmemektedir.

Belirti ve Bulgular:

  • Yüz deformiteleri - Mikrosefali, kısa palpebral fissür, düz orta yüz, az gelişmiş philtrum ve ince üst dudak, basık burun, epikantal katlantılar, küçük kulak anomalileri, minesi hasarlı küçük dişler, öne doğru kısalmış burun, mikrogonati görülebilir; iki yada daha fazla yüz anomali bulgusu olması tanı koydurur.
  • Kardiyak malformasyonlar
  • Eklem, extremite ve parmak deformiteleri
  • Miyopuda içeren görme zorlukları
  • İntrauterin ve extrauterin gelişme geriliği
  • Mental retardasyon ve gelişim anomalileri, beyin ve spinal hasarlar.
  • Anormal davranışlar, kısa süreli dikkat, hiperaktivite, zayıf tepki kontrolü, aşırı sinirlilik ve anksiyete.

Ultrasonografi fetal büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Bazı kardiyak anomaliler intrauterin tespit edilebilir….

Yüksek oranda alkol kullananlarda spontan düşük oranı yüksektir.

Fetal alkol sendromundan etkilenen infantlarda mental olarak hafiften ağıra doğru değişen mental retardasyon görülür. Benzer olarak iskelet deformiteleri değişkendir ve yaşam boyu sürer.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.