FOLİKÜL DEĞERLENDİRMESİ

Çeşitli türlerde , yeterli vaskülarizasyon, sağlıklı folikül gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. At gibi büyük domestik hayvanlarda ovulatuar foliküllerde tekal kan akımının anlamlı ölçüde artması intrafoliküler ve dolaşımdaki estradiol seviyesinin yüksek olması ile, ve yüksek metabolizması olan folikül hücreleri ve sağlıklı oositlerle ilişkilidir. Doppler sonografi ile değerlendirilen perifoliküler kan akımını sadece folikül sağlığının değil oosit yeterliliğinin de iyi bir göstergesidir. Foliküler hipoksinin iğcik organizasyonunu negatif yönde etkilediği ve anormal embryo gelişimine sebep olacak mitokondrial ve kromozomal ayrışmaya yol açtığı görülmüştür.  İntrafoliküler oksijenizasyon artışının, artmış oosit kalitesi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bazı araştırıcılar da foliküler kan akımı ve çözünmüş oksijen içeriğinin oosit embryo gelişimini pozitif yönde etkilediğini göstermişlerdir. Avasküler foliküllerde gebeliğin gelişmediğini gözlemlemişlerdir.  Benzer sonuçlar Bhal et al . tarafından da gösterilmiştir. Vaskülerize foliküllerden elde edilen embryoların transferi ile daha fazla gebelik oranı saptamışlardır (% 34.7). Doppler skoru düşük olan foliküllerde bu oranı 18% olarak belirtmişlerdir. Embryo morfolojisinde, 3. gün embryolarında her iki grup arasında belirgin bir fark izlenmemesi de dikkat çekici başka bir noktadır. Huey ve ark. oksijen içeriği ve oosit embryo kalitesi arasında bir korelasyon gözlemlemişler ancak bunu doppler bulgusu olarak gösterememişlerdir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.