FRENGİ

Sifiliz venereal hastalıkların prototipi olmuştur. Bu hastalık kolayca atlanabilen ilk evre ile ortaya çıkar, eğer tedavi edilmezse, yavaşça kardiak, santral sinir sistemi ve kas iskelet sistemini tutan bir hastalığa ilerler. Treponema pallidum, insanlar için virülan olan spiroketlerin küçük bir grubudur. Bu hareketli anaerobik spiroket bütünlüğü bozulmamış ıslak mukozayı bile hızla işgal eder (epitel tabakası).

Ağrısız şankırlar (sert, sığ, yumuşak zeminli ve kıvrık kenarlı; anüste, rektumda, farinkste, dilde, dudaklarda, parmaklarda, ve vücut derisinin nerdeyse hangi bir yerinde) inokülasyondan 10 ile 60 gün sonra (ortalama 21 gün) görülür.

Düşük derecede ateş, baş ağrısı, kırıklık, boğaz ağrısı, iştahsızlık, yaygın lenfadenopati ve yaygın simetrik asemptomatik avuç içi ve ayak tabanında makülopapüler döküntü (“para avuçları”), mukozada yamalar, kondilama lata (2. evre).

VDRL ve RPR testlerin hızlı ve ucuz olduklarından iyi tarama testleridir. Fluresan treponemal antikor absorpsiyon ya da mikrohemaglutinin Treponema pallidum testleri tarama için kullanılmayan ama yalancı pozitif bir tarama testini ekarte ettiren, doğrulayıcı ve tanısal testlerdir. Eğer nörofisilizden şüpheleniliyorsa, lomber ponksiyon ile serebrospinal sıvıda VDRL testi uygulanması gereklidir. HIV taraması da mutlaka düşünülmelidir. Lupusu olan, hepatitli olan, sarkoidozu olan, yakın zamanda aşılanmış, ilaç bağımlısı, gebelik boyunca, yalancı pozitif tarama sonuçları olabilir. Testi etkileyen yüksek miktarlarda antikardiolipin antikorlarından dolayı bu testler hastalığın ikinci evresinde yalancı negatif olabilir (Prozone fenomeni). Primer lezyonu olan hastalardan %30 kadarında negatif test sonuçları olabilir.

Lenf nodu aspiratlarından, primer veya sekonder lezyonlardan olan materyalin karanlık saha mikroskopi incelemesinde hareketli spiroketlerin tanımlanması ile tanı konabilir.

İlaç tercih(ler)i :

Hastalığın evresine bağlıdır. Tabloya bakınız.

Alternatif ilaçlar :

Tabloya bakınız. Penisilene allerjisi olan hastalar desentisize edilmeli ve sonra penisilin ile tedavi edilmeli.

Sifiliz tedavisi

Tercih edilen Tedavi

Alternatif Tedavi

Primer veya sekonder Benzolhine penisilin 6,24 ml)

lm veya sıvı procaine penisilin G 600.000 lm gün aşırı 8 gün

Tetrasiklin 500 mg PO gid 10 gün (eritromisin 500 mg PO gid 15 gün gebe hastalarda

Kardiovasküler/ Benzathine penisilin 6.2 4 MV latent IM haftalık 3 hafta ya da sıvı procaine penisilin G 600.000 U IM günaşırı 15 gün

Tetrasiklin 500 mg PO gid 30 gün (eritromisin 500 mg. PO gid 15 gün gebe hastalarda)

Kristalize penisilin G

Nörosifiliz 3-4 MU / M q4h en az 10 gün

Penisilin G prokain 2-4 mV lM günlük + probenecid 500 mg PO 10-14 gün

Eğer tedavi edilmezse santral sinir sistemi ve iskelet sistemi, kalp veya büyük damarları tutan destrüktif nekrotik granülamatoz lezyonlar (gomlar) oluşur. Lezyonlar ilk enfeksiyondan 1-10 yıl sonra oluşur. Hastaların %5-20 sinde ciddi kardivasküler ve nörolojik komplikasyonlar gelişir. Erken tedavi iyileşmeyi sağlar, daha geç evrede hastalık tedavi edilse bile kalıcı hasar oluşabilir.

Sifilizin transplasental geçişi gebelik sırasında herhangi bir zamanda oluşabilir, ve konjenital sifilizle sonuçlanır. Tedavi edilmemiş primer ve sekonder hastalığı olan hastaların kabaca %50’sinde transplasental enfeksiyon oluşur. Bu hastaların yarısında prematür doğum veya ölü doğum olur.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.