GALAKTORE (MEMEDEN SÜT GELMESİ)

Spontan, bilateral memebaşı akıntısı (yalnızca süt gibi sıvı)

Nedenler: Hipofizer adenom, tiroid veya prolaktin hormon düzeylerinde bozukluk, farmakolojik (sıklıkla dopamin veya seratonin salgısını etkileyen ilaçlar), otoimmun hastalıklar (sarkoidoz, lupus), Cushing hastalığı, herpes zoster, göğüs duvarı /meme uyarılması ve irritasyonu, gebelikte veya doğum sonrası ve/veya emzirmede fizyolojik değişiklikler.

Semptom ve Bulgular

· Memelerden bilateral, spontan süt benzeri akıntı

· Sıklıkla altta yatan patolojik duruma bağlı semptomlar (ör. hipotirodizm, Cushing hastalığı, veya hipofiz büyümesi)

· Amenore sık

Eğer menstruasyon yok ise, gebelik mutlaka düşünülmelidir. Prolaktin düzeyi ile hipofizer lezyonun büyüklüğü ve saptanabilirliği arasında zayıf bir ilişki vardır.Bilgisayarlı tomografi veya magnetik rezonans görüntüleme (tercih edilen) sıklıkla gereklidir.Görme alanlarının değerlendirilmesi gerekebilir.

Prolaktin düzeyleri düşük ve Sella turcica ‘nın ters-koni tarzı grafisi normal ise yalnızca gözlem yeterli olabilir. Eğer gözlem seçildiyse, yavaş gelişen tümörlerin belirlenmesi için belli aralıklarla tekrar değerlendirme gerekir.

Gebelik arzu eden olgularda, belirgin galaktoresi olanlarda veya orta büyüklükte hipofizer tümörü olanlarda bromokriptin ile tedavi önerilir. Hızlı büyüyen tümörler, saptandığında büyük olan tümörler, veya bromokriptin tedavisine cevap vermeyen tümörler cerrahi tedaviyi gerektirebilir.

Eğer prolaktin düzeyi yüksek ise - bromokriptin (Parlodel) 2.5 mg/gün yavaş yavaş günde 3 kez olacak şekilde artırılır.

Eğer hipofizer adenom mevcutsa, görme alanlarının periyodik olarak değerlendirilmesi düşünülmelidir.

Neden bağlı olmak üzere genellikle iyidir. Prolaktin düzeyleri 6-12 ayda bir ve görme alanları yılda bir tekrarlanmalıdır. Hipofiz başlangıçtaki tanıya bağlı olarak 2-5 yılda bir tekrar değerlendirilmelidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.