GEBELİĞİN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI

10.000-15.000 gebelikte bir görülür. Etioloji bilinmemekte (Tetrasiklin kullanımıyla gelişen renal yetmezlikler reye sendromunda salisilat toksikasyonu sodyum valproat ile gelişen hepatotoksisite tablolarındaki yağlı KC yetmezliklerini taklit eder)

Nulliparlarda, erkek fetus ya da çoğul gebelik varlığında daha sık görülür. Sonraki gebeliklerde tekrarlama oranı düşüktür. Ortalama gestasyon yaşı 37,5 haftadır. Kademeli olarak gelişen baş dönmesi kilo kaybı, bulantı ve kusma epigastrik ağrı ve progresive sarılık, hipertansiyon, proteinüri, ödem hastaların %50 sinde görülür.

Hipofibrinojenemi, uzamış pıhtılaşma zamanı, hiperbilirubinemi (<10 mg/dl) yüksek serum transaminaz düzeyleri (300-500 U/L) hafif tranbositopeni, hemoliz diğer bulgulardır. Hypoglisemi, hepatik cona, koagulopati, renal yetmezlik, sepsis, aspirasyon, dolaşım kollapsı, pankreatit ve GIS kanaması ile birlikte görülebilir. Tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri serum bilirubin, pıhtılaşma zamanı, serum amonyak düzeyi incelenmelidir.Ultrason, bilgisayarlı tomografi veya manyetik resonans görüntüleme ile yağlı değişimler gösterilebilir. Ama yanlış negatiflik oranı %80 lerdedir.

Tek spesifik tedavi yöntemi olan doğum genellikle progresyonu durdurur. Hem anne (%75) hem de fetus için (%90) ölümcüldür. Son yapılan çalışmalarda daha düşük mortalite oranları rapor edilmiştir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.