GEBELİKTE ACİL CERRAHİ DURUMLAR

Obstetrik konsültasyon obstetrik dışı cerrahi için gebelerde öenrilmelidir. Gebeliğin tüm dönemlerinde apendisit ve kolesistit zemininde akut batın için laparaskopi güvenlidir. Ultrasonografi akut batın incelemesinde güvenle yapılabilir. Gebelerde akut batın değerlendirilmesinde BT kullanımın güvenli olduğu konusunda öneriler sınırlıdır. Gastrointestinal kanaması olan gebelerde endoskopik inceleme (gastroskopi/ kolonoskopi) güvenliği konusundaki önerilerde sınırlıdır.

Fetal monitorizasyon kullanımı bireyselleştirilmelidir. Her vaka anne ve bebeğin güvenliği için ekip yaklaşımı gerektirir.

Gebede cerrahinin zamanlanması

İlk veya ikinci tirmesterde cerrahi preterm travay, fetal kayıp veya teratojenisite riski taşımaz. Son trimesterdeki cerrahi girişimlerde erken doğum riski vardır ancak fetal kayıp olmaz.Gebelikte intraabdominal cerrahi anne ve bebek açısından risk taşımaktadır ancak komplikasyonlar hastalığın şiddetine ve operasyona kadar geçen süredeki gecikmeye bağlıdır.

Akut batın değerlendirilmesi

Gebelikte kabul edilen toplam iyonizan radyasyon dozu 5 raddır, ve hiçbir tanısal çalışma bunu geçmemektedir. Örneğin, anneye çekilen iki yönlü göğüs filminden bebeğin aldığı miktar 0.00007 raddır. Santral sinir sistemi teratojenezi için en duyarlı dönem 10ile 17 gebelik haftalarıdır. Bu dönemde acil olmayan radyolojik çekimlerden kaçınılmalıdır. Prenatal radyasyon alınımı nadiren çocukluk dönemi lösemilerinde artışa ve genetik mutasyon sıklığında hafif değişikliğe neden olur. Ancak bu gebelik sonlandırması endikasyonu değildir. Bilgisayarlı tomografi gebelikte akut apendisit tanısını koymada doğruluğu yüksek non-invazif yöntemdir.

Intra-Operatif Fetal Monitorizasyon

Monitorizasyon kararı anestezi hekimi, doğum hekimi ve cerrah ile birlikte verilmelidir. 9.gebelik haftasından önce pre, intra, veya postoperatif fetal değerlendirme teknikleri kullanılmamaktadır. 9 ile 24. gebelik haftaları arasında

Doppler ve ultrason ile preoperatif fetal kalp hızı değerlendirilmeli, uterus kontraksiyonları araştırılmalıdır. 18 ile 24.gebelik haftasında intraoperatif fetal monitorizasyon anestezi ve obstetri hekimi kararı ile yapılmalıdır. 24.gebelik haftasından başlayarak intraoperatif monitorizasyon endikedir.

Gebe hastada Endoskopi

Endoskopi travaya neden olmaz ve konjenital malformasyonlar yapmaz. Gebelikte kontraendike değildir. Üst GI kanaması olan gebelerde yararlıdır. Fleksibl sigmoidoskopi travaya ve konjenital malformasyonlara neden olmaz, gebelikte kontraendike değildir. Sigmoidoskopi gastrointestinal kanaması olan stabil gebelere önerilebilir.

Gebe hastada Laparoskopi

Gebelikte laparaskopi dikkatle yapılmalıdır. İkinci trimesterde açık laparaskopik yaklaşım kuvvetle önerilmektedir. Gebelikte semptomatik kolelitiasis ve apendisitin laparaskopik tedavisi minimal fetal ve maternal morbidite ile gerçekleştirilir.

Gebelikte akut apendisit tanısı güçtür. Tanı ve cerrahi için gecikme komplikasyonları arttırır. Gebelikte akut apendisit şüphesi olduğunda acil ecrrahi girişim gerekir. Laparaskopik apendektomi yapilabilir.

Laparaskopik kolesistektomi (LK) akut kolesistit tedavisindce güvenle yapılabilir. Gebeliğin her döneminde yapılabilir ancak ikinci tirimester tercih edilen dönemdir.

Açık ameliyata göre erken dönemde daha az düşük ve geç dönemde de daha az erken doğuma yol açar. Lapraskopik kolesistektomi semptomatik safra yolu hastalığı olanlarda da güvenle yapılabilir.

Gebelikte komplike safra taşı hastalığı ve dayanılmaz ağrı için ERCP ile LK güvenli tedavi seöeneğidir.

Gebelikde Laparaskopik Cerrahi kuralları

Preoperatif obstetri konsultasyonun alınmalıdır. Mümkünse cerrahi 2.trimestere ertelenmelidir. Alt ekstremiteler için pnömatik kompresyon cihazları kullanılmalıdır. Fetal ve uterin durum, maternal end tidal CO2 ve arteryal kan gazları monitorize edilmelidir. Intraoperatif kolangiografi gerekirse uterus kurşun kalkan ile korunmalıdır. Abdominal giriş açık teknik ile yapılmalıdır. Pnömoperiton basıncı minimumda olmalı (8-12 mmHg) ve 15 mmHg geçmemelidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.