GEBELİKTE AŞILAR

Hepaptit A aşısının gebelik sırasında güvenli olup olmadığı belli değidir. Ancak aşı aktive olmayan hepatit A virüsünden yapıldığı için gelişen bebeğe olacak teorik risk oldukça düşük olacaktır. Hepatit A virüsüne maruz kalma riski olacak anne adayı için aşı riski ile hepatit A riski ölçülmelidir.

Gebe kadına hepatit B aşısının yapılması ile gelişen bebeğe olumsuz etki olduğu konusunda bariz risk yoktur. Aşı enfeksiyon yapmayacak HbsAg parçacıklarını ihtiva eder ve bebeğe risk yaratmaz. Gebe kadını etkileyen Hepatit B enfeksiyonu annede ciddi rahatsızlığa ve yenidoğan bebekte de kronik enfeksiyona neden olur. Dolayısıyla ne gebelik ne de emzirme kadınların aşılanması için kontraendikasyon oluşturur. Hepatit B virüs enfeksiyonu riski olan gebe kadınlara aşı önerilmektedir.

Gribe bağlı komplikasyonlarda artmış risk nedeniyle grip mevsiminde gebe kalacak kadınlar aşılanmalıdır. Aşılanma her üç trimesterde de olabilir. Aşıya bağlı bebekte yan etki gözlenmemektedir. Gebe kadınlar inaktive influenza aşısı ile aşılanmalıdır.

Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı veya tek ajan içeren aşılar gebe olan kadınlara yapılmamalıdır. Bu canlı aşıların yapılması ile bebeklere olan risk nedeniyle kızamık veya kabakulak aşısı veya kızamıkçık içeren aşılardan sonra bayanların en az 28 gün gebe kalmamaları önerilmektedir. Eğer kadın gebeliği bilinmeden aşılanırsa veya MMR aşısından sonraki 4 hafta içinde gebe kalırsa bebekteki teorik endişeler hakkında rehberlik alınması gerekir. Gebelik sırasındaki aşılanma gebeliğin sonlandırılması için sebep değildir.

Pneumonok polisakarid aşısının ilk trimesterde güvenliği bilinmemektedir. Gebelikleri sırasında aşılanan annelerin bebeklerinde olumsuz sonuçlar görülmemiştir.

Çocuk felci aşısının gebe kadınlarda ve bebeklerde olumsuz etki yarattığı bildirilmemiştir. Ancak teorik nedenlerle gebelerin aşılanması sakıncalıdır. Eğer gebe kadın enfeksiyon riskindeyse ve çocuk felcine karşı acil koruma gerekiyorsa eriskinlerdeki şemaya uygun aşı yapılabilir.

Tetanoz difteri aşısı gebelerde rutin olarak yapılmalıdır. Önceden aşılanmış ancak son 10 yılda aşısı tekrarlanmayan bayanlar Td aşısını olmalıdır. Aşı şemasını tamamlamamış yada kısmen aşılanmış bayanlar ilk korunma serisini tamamlamalıdırlar. Tetanoz ve difteri toksoidlerinin teratojen etkisi olmamakla birlikte 2.trimestere kadar beklemek muhtemel teorik olumsuz etkileri azaltmak açısından yararlıdır.

Suçiçeği aşısının bebek üzerine etkisi bilinmemektedir; dolayısıyla gebe kadınlar aşılanmamalıdır. Aşılanan bayanlar bir ay boyunca gebe kalmamalıdırlar. Evde gebe bayan olmasının aşılanması gereken kişinin aşılanmasına engeli yoktur. Eğer gebe kadın bilinmeden aşılandıysa veya aşıdan sonraki 4 hafta içinde gebe kalırsa bebek hakkındaki muhtemel teorik riskler hakkında rehberlik verilmesi gerekir. Gebelikte aşı olma gebeliğin sonlandırılmasını gerektirmez.

Antraks aşısının gebe kadınlarda kullanılması ile ilgili yayın yoktur. Eğer gebe kadında aşı yapmanın yararı bebeğe olacak potansiyel risklerden fazla ise kullanılabilir.

Verem aşısının bebeğe zararlı etkisinin olmamasına rağmen gebelikte uygulanması önerilmemektedir.

Menenjit aşısının gebelikte yapılması ile gebe bayanlarda veya yenidoğanda olumsuz etki bildirilmemiştir. Endikasyon varsa gebelikte MPSV4 aşısı yapılmalıdır. Gebelikte MCV4 aşısının güvenliği hakkında bilgi yoktur. MCV4 ile aşılandıkları sırada gebe olan bayanlar hekimlerine danışmalıdırlar.

Kuduz sonrası yetersiz tedaviye bağlı sonuçlar ve kuduz aşısına bağlı bebeklerde anormalliklerin tespit edilmemesi nedeniyle gebelikte kuduza maruz kaldıktan sonra korunma kontraendike değildir. Eğer kuduz ihtimali yüksekse gebelik sırasında olaya maruz kalmadan önce korunma da önerilmektedir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.