GEBELİKTE DİKKATLİ İZLENMESİ GEREKEN HASTALIKLAR

Depresyon

Ciddi depresyonu olan kadınların psikiyatri uzmanına refere edilmesi gerekir. Gebelikte geçmişte yaşanmış akıl sağlığı problemleri ileride doğum sonrası depresyon için risk teşkil etmektedir. Düşük sosyal destek, kötü evlilik ilişkileri, yaşamdaki yakın zamanda olumsuz olaylar risk faktörleridir. Trisiklik antidepresanların gebelikte doğum anomalilerini arttırdığını gösteren çalışma bulunmamaktadır. Paroksetin mutlak gereklilik yoksa kullanılmamalıdır. Fluoksetin gebelikte kullanılacak güvenli ilaçtır.

Bipolar affektif bozukluk

Erken gebelik döneminde lityum alan kadınların bebeklerinde %4-12 oranındamajör anomaliler görülebilir. Hasta tam değerlendirmesi tamalanıncaya kadar gebe kalmamasına yönelik korunma yöntemi kullanılmalıdır. Eğer lityum devam edecekse serum düzeyleri dikkatli takip edilmelidir. Günlük 5 mg folik asit kullanılmalıdır.

Şizofreni

Hamilelik isteyen tüm şizofren kadınları değerlendirme için psikiyatriste yönlendirmek gerekir. Bu zamana kadar etkili bir korunma yöntemi önerilmelidir.

Epilepsi

Epilepsi ilaçları kullanan kadınları ilaç dozlarının ve sayılarının azltılması için bir uzamana göndermek gerekir. Farklı epilepsi ilaçlarının sayısındaki artış ile fetal anomali riski de artmaktadır. İlaçlar kesilemiyorsa tek bir ilaca indirgemek düşünülmelidir. Epilepsili olan kadınların doğan çocuklarının çoğu normaldir. Epilepsi ilacı kullanan kadınlarda fetal anomali riski normalin 2-3 katıdır (normalde %2). Çok sayıda ilaç alanlarda bu risk artmıştır (dört ilaç alanlarda %24). En fala görülen defekt nöral tüp defekti, ağız-yüz defektleri, kalp anomalileridir. Epilepsili kadınlar hamile kalmadan önce ve ilk 3 ayda 5 mg folik asit kullanmalıdır. Hamilelikleri planlamak için etkili korunma yöntemleri öncesinde uygulanmalıdır.

Kronik hipertansiyon

Preeklampsi (hamilelik zehirlenmesi), plasentanın erken ayrılması ve yenidoğan ölüm riskleri kronik tansiyonu olanlarda artmıştır. ACE inhibitörleri ve angiotensin II reseptör blokerleri kesilmelidir. ACE inhibitörleri, bebek gelişme geriliği, yenidoğanda renal yetmezlik ve yenidoğan ölümlerine neden olur. Tansiyon ilaçlarını gebelikte güvenli olanlar ile değiştirmek gerekmektedir.

Şeker hastalığı

Şeker hastalığının kötü kontrolü major anomalileri arttırmakta ve spontan düşüklere neden olmaktadır. Hamilelik öncesi kan şekerinin iyi kontrolü ve özellikle ilk 8 hafta içinde iyi seyri ile anomali riski azaltılabilir.

Böbrek hastalığı

Böbrek hastalığı olan kadınlar hamilelik öncesi bir uzmana yönlendirilmelidir. Gebelikte böbrek hastalığı prematürite, rahimiçi gelişme geriliği riskini arttırır ve annenin böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Hafif böbrek hastalığı gebelik sırasında bozulmaz ancak bebeğin yaşam şansı azalabilir. Eğer gebelik öncesinde veya erken gebelik döneminde ilave olarak yüksek tansiyon varsa bebek kaybı 10 kat artmaktadır. Tam değerlendirme yapılana kadar etkili korunma yöntemi kullanılmalıdır. İlerleyen böbrek hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olmamaları teşvik edilmelidir. Böbrek transplantasyonu yapılan kadınlar transplanttan 1.5-2 yıl sonraya kadar beklemeli ve kreatinin değerleri stabil ise gebelik düşünmelidirler.

Tiroid hastalığı

Hipotiroidizm için gebelik öncesi optimum kontrol sağlanmalıdır. Hipertiroidizm için tedavide olmayan kadınları uzmana refere etmek gerekir. Hipotiroid iken gebe kalan kadınlarda düşük, ölü doğum, hamilelik zehirlenmesi, prematurite, plasentanın erken ayrılması, anemi, doğum sonrası kanama, kardiak disfonksiyon ve konjenital anomali riski artmıştır. Hipotiroidizm yeterli tedavi edilmezse yumurtlama olmayabilir. Hipertiroidizmin gebelikte aşırı tedavisi bebekte guatra neden olabilir.

Venöz tromboembolizm

Geçmişte venöz tromboembolizm veya akciğer embolisi öyküsü olan veya trombofili taraması anormal olan kadınlar uzman hekimlere yönlendirilmelidir. Gebelik, cerrahi veya doğum kontrol hapı sonraı tromboz öyküsü olanlarda sonraki gebelikte tekrarlama riski yüksektir. Kişisel öyküsü olanları ailesel trombofili açısından taramak gerekir. Gebeliğin ilk üç ayında ve doğum sonrası koruyucu profilaksi gerekebilir.

Astım

Şiddetli astımı olan kadınlar hamilelik öncesi göğüs hastalıkları uzmanına görünmelidir. Hamile olan kadınlar kortikosteroid nefes açıcı kullanmaya devam etmelidir. Ağızdan alınan kortikosteroidler için prednizolon tercih edilmelidir.

Kalp hastalığı

Kalp hastalığı olan tüm kadınlar hamilelik öncesi değerlendirme için kardiolog hekime yönlendirilmelidir. Semptomları olmayan veya hafif semptomları olan kadınların gebeliklerinde risk düşüktür. Dinlenir konumda semptomları olan kadınlar hamile kalmamalıdırlar.

Orak hücre sendromları

Orak hücre anemisi olan kadınların hamilelikleri sorunsuz geçebilir veya ağrılı krizler görülebilir. Düşük ve erken doğum daha sıktır. Orak hücre taşıyıcılarında hamilelikte sorun olmaz ancak genel anestezi verilecekse hipoksiden kaçınmak gerekir. Hamilelişk öncesi 5 mg folik asit başlanmalıdır.

Akdeniz anemisi

Taşıyıcıları taramak için test yapılmalıdır. Kansızlığı olan kadınlarda demir eksikliği tespit edilirse bunun tedavisi verilmelidir. Tüm kadınlar gebelik boyunca 5 mg folik asit kullanmalıdır.

Gebelik zehirlenmesi öyküsü olan kadınlar

İlk gebeliklerin %5’inde ve kronik tansiyonu olan kadınların %15’inde gebelik zehirlenmesi olur. İlk gebeliğinde gebelik zehirlenmesi olmayan kadınlarda sonraki gebeliklerde risk azalmaktadır. Aşağıdaki faktörler artmış risk ile ilişkilidir:

 • İlerlemiş anne yaşı
 • Ailesel gebelik zehirlenmesi öyküsü
 • Şeker hastalığı
 • Obesite
 • Düşük sosyoekonomik durum
 • Kronik böbrek hastalığı
 • Çoğul gebelik
 • Üzüm gebeliği
 • Rh uyuşmazlığı

Tekrarlayan düşük öyküsü olan kadınlar

Ortalama düşük oranı %12dir. Eğer en son gebelik normal sonlandıysa bir sonraki gebelite düşük ihtimali %5 olur. Eğer bir önceki gebelik düşük ile sonuçlandıysa sonraki gebeliğin düşükle sonuçlanma şansı %19’dur.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
 • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
 • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.