GEBELİKTE SARILIK (HEPATİT)

Hepatit gebelik boyunca görülebilen en ciddi enfeksiyonlardan birisidir. Gebelerin %01-1,5 unda (Amerikalıların 1/3 ü hepatit A ya karşı antikor vardır) görülür. Hepatitin 5 farklı formu vardır. Hepatit A’ya fetal-oral kontaminasyon ile bulaşan bir RNA virüsü yol açar ve akut hastalığın %30-50 sini oluşturur. Küçük bir DNA virüsünün neden olduğu Hepatit B tüm olguların %40-45 ini meydana getirir. Akut Hepatit B enfeksiyonlarının 1000 gebelikte 1-2 ve kronik enfeksiyonun ise 1000 gebelikte 5-15 kadar görüldüğü tahmin edilmektedir. Hepatit B paranteral ve cinsel yolla bulaşır. Cinsel yolla bulaşma kolaylıkla olur. Enfekte bir bireyle cinsel ilişkide bulunanlarda enfekte olma oranı %25 tir. Hepatit C (non-A non-B) vakaların %10-20 sini oluşturur ve paranteral yol ile yayılan tek sarmal RNA virüsü ile meydana gelir. Hepatit D, Hepatit-B virüsü ile ko-enfeksiyon gerektiren bir RNA virüsü ile oluşur. Daha az sıklıkta görülen bu enfeksiyon ciddi mortaliteye ve uzun dönem sonuçlara neden olabilir. Hepatit E ve non-A non-B hepatitlerin diğer formları daha az görülmekle birlikte gebelikte izlenebilir.

Hepatit B için yüksek riskli grupta intravenöz ilaç kullanıcıları, hemofili hastaları, homoseksüeller ve sağlık çalışanları yer alır. Yetersiz el yıkama alışkanlığı, birden fazla cinsel partner, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü, dövme ve multipl kan transfüzyonları (hepatit C) da enfeksiyon riskini artırır.

Bulgu ve Belirtiler:(Gebelikte değişmez)

  • Ateş (%60), kırgınlık (%70), yorgunluk, kilo kaybı (%50), bulantı (%80)
  • Değişken sağ üst kadran ağrısı (%50)
  • Hepotomegali ile birlikte üst abdominal hassasiyet
  • Koyu renkli idrar (%85) ve akolik dışkı
  • Sarılık (%60)
  • Koagulopati veya ensefalopati (sadece fulminan enfeksiyonlarda)

Gebelikte hepatit tanısı gebe olmayan hastalarda uygulanan yöntem ile aynı şekilde konur, serum biyokimya anormallikleri aktif hepatik hastalığı işaret eder (alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz ve bilirubinin belirgin yüksekliği) ve immünokimyasal analizler, enfeksiyon varlığını ve klinik seyrin aşamasını gösterir. (bakınız tablo) Ciddi olgularda pıhtılaşma çalışmaları yapılmalıdır. Tüm gebelerin rutin tarama testlerini yaptırması önerilir.

VİRÜS

AKUT ENFEKSİYON

TAŞIYICILIK

Hepatit A

Hepatit A, IgM antibdy

yok

Hepatit B

HBs Ag

Hbe Ag

Hbc Ag, IgM antibody

HBs Ag

Hepatit C

Hepatit C antibody

Persiste karaciğer disfonksiyon varlığı

Hepatit D

D antijeni

Hepatit D IgM antibody

D antijeni

Hepatit D IgM antibody

HBs Ag: heptit B yüzey antijeni, Hbe Ag:Hepatit B e antijeni (yüksek hızlı viral replikasyon), Hbc Ag: Hepatit B Core antijeni.

Ensefalopatisi veya koaglapatisi, ya da ağır güçsüzlüğü olan hastalar hospitalize edilmelidir. Genellikle beslenme desteği gerekir. Sıvı alımı ve elektrolit dengesi sağlanmalıdır. Üst abdomen travmadan korunmalıdır. Partnerler profilaksi alıncaya kadar cinsel ilişki kesilmelidir.

Bu enfeksiyonların doğal seyrini değiştirecek özel bir yöntem bulanamamıştır. Risk altındaki herkese profilaksi uygulanmalıdır. (Örn. endemik bölgelere seyahat edenler, cinsel partnerler). Akut dönemde enfeksiyona maruz kalındığında immünglobin ile tedavi edilmelidir.

Diğer aile bireylerine bulaşma ve hastalığın tekrarlama riskini sınırlandırabilmek için, hastalar risk faktörleri ve yayılma yollarına dair bilgilendirilmelidir.

Akut atak atlatıldıktan sonra normal prenatal bakıma devam edilir. Kronik karaciğer disfonksiyonu veya taşıyıcılık açısından (uygun olduğunda) izleme devam edilmelidir.

Riskli kişilerin doğum planlanmadan önce aktif imunizasyonu yapılmalıdır. Hepatit A’ya maruz kalan hastalara tıpkı gebe olmayan vakalarda olduğu gibi g-globulin verilebilir. Hepatit B ye maruz kalan veya taşıyıcı hastalar hepatit aşısı ile aktif olarak ya da hepatit B immünglobulin (HBIG) ile pasif immünizasyon alabilirler. Efektif olması için HBIG bulaşmadan sonraki ilk 48 saat içinde verilmelidir. Böyle annelerin bebeklerine her iki immünizasyon da uygulanmalıdır. Hepatit B ile enfekte annenin bebeğine doğumu takiben 12 saat içinde HBIg 0.5 ml ve hepatit B aşısı (ayrı yerlerden) uygulanmalı ve aşılar 1 ve 6. ayda tekrarlanmalıdır.

Akut hepatitin mortalitesi hepatitin tipine ve enfeksiyonunun ağırlığına göre değişmekle birlikte genellikle 1000 vakada 2-10 arasındadır. Hepapit A’nın ağır komplikasyonlara yol açması sık değildir. Hepatit B’nin gelişmekte olan fetusa vertikal yayılımı ağır riskler ortaya çıkarır. Tedavi edilmeyen yenidoğanların çoğu kronik taşıyıcılar olurlar ve başkasını enfekte edebilirler. Bu yenidoğanlar aynı zamanda siroz ve hepatit kanser içinde artmış risk altındadır. Neonatal enfeksiyon oranı gebelik haftasına göre farklılık gösterir. En yüksek risk 3. trimesterdedir (doğumda kan ve sıvılarla temas). Zarf “envelop” antijenine sahip hastalarda vertikal geçiş oranı %80 dir. Hepatit D hastalarının %80 inde kronik hepatite gidiş ve bunlarında %15 inde hızla gelişen siroz izlenir, mortalite %25 lere yaklaşır. Kronik karaciğer hastalarının karaciğer yetmezliği, hepatit B, C veya D enfeksiyonlarından sonra gelişir.

Hastaların %85-90 ında tam semptomatik düzelme görülür. Hepatit B’li hastaların %10-15 i kronik taşıyıcı olur. (Bunlardan da %10-15 i uzun dönemde hepatosellüler kanser ve siroz gibi ağır karaciğer problemleri ile karşılaşır.) Hepatit C veya D hastaları sirozla birlikte kronik karaciğer hastalığı için %80 ve karaciğer yetmezliği için de %25 risk taşırlar.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.