GEBELİKTE ŞEKER HASTALIĞI

Tanı ve glukoz mekanizmasındaki dengesizliğin düzenlenmesi, diyabete bağlı anne ve bebek riskini azaltır. Diyabet ve gebeliğin birbiri üzerine derin etkileri vardır, fetus, anne ve diyabetik süreç arasındaki etkileşimlerle yakınlık kurmak, optimal bakım sağlamak için bir gerekliliktir.

Diyabet, hastalarının %2-3’ünü etkileyen, gebeliğin en sık rastlanan medikal komplikasyonudur. Tip I diyabeti olan hastalarda, maternal komplikasyonlar (diyabetik ketoasidoz, glukozüri, hiperglisemi, polihidramnios, preeklampsi, gebeliğin indüklediği hipertansiyon, preterm doğum, retinopati, üriner sistem enfeksiyonları, uterus atonisi) için daha yüksek risk vardır. Diyabetik kadınların bebeklerinde konjenital anomali riski (%3-6) diyabetik olmayan kadınlardan (%1-2) 3 kat daha fazladır. Bunlar arasında en sık, kardiyak ve extremite deformiteleri bulunur. Diğer fetal komplikasyonlar, fetal kayıp, hidramnios, hiperbilirubinemi, hipokalsemi, hipoglisemi, makrozomi, polisitemi, prematurite, respiratuvar distres sendromu ve spontan abortusu içerir.

Diyet, egzersiz ve insülin kombinasyonu ile, serum glukoz seviyelerini mümkün olduğunca normale indirmek (seçilmiş hastalarda) amaçlanmalıdır. Diyabetle optimal mücadele gebelikten önce başlar. Optimal mücadele hasta ve ailesinin eğitimi ve ilgisini de gerektirir. Diyabeti belirlenmiş hasta için, bu eğitim daha sıkı kontrol ve monitörizasyona yönlendirir. Yeni tanı almış diyabetik kadınlar hastalığı ile ilgili genel bilgileri alırken, gebelikteki diyabetin kendine has özellikleriyle ilgili bilgilere de ihtiyacı vardır.

Diyabetin şiddeti hem Amerikan Diabet Cemiyeti (ADA) hem de White Klasifikasyon şemaları ile sınıflandırılır. Bu klasifikasyonların kullanılması, yayınlanmış verilerin karşılaştırılmasını anlamlı kılar ve gebe anne ve fetüsteki relatif riskin öngörülmesinde yardımcı olabilir. ADA tip 2 hastalar, sıklıkla fazla kiloludur, bunların diyabeti, sıkı diyet ve minimal insülin tedavisi ile sıkı kontrol altına alınabilir. Bu hastalarda takip eden gebeliklerde ve artan yaşla beraber yüksek oranda glukoz intoransı olmasına rağmen, gestasyonel diyabet geri dönebilir. Fetal anomali riskinin artmasından dolayı, maternal a-fetoproteinin belirlenmesi ve ultrasonografinin büyük önemi vardır.

24.-32. gebelik haftalarında, gestasyonel diyabetin taranmasında 50 gr glukoz yüklemesinden 1 saat sonraki plazma glukoz seviyesi ölçülerek uygulanır. Böyle bir test için normalin üst sınırı, 140 mg/dL ‘dir (7.8 mmol/L). Bu eşik değeri aşarsa, 3 saatlik glukoz tolerans testi uygulanır. Hastaların %15’i anormal tarama testi sonuçlarına sahiptir ve aynı oranda anormal 3 saatlik test görülür. Açlık glukoz seviyesi belirlenir ve 100 gr glukoz yüklemesi yapılır, daha sonra 1. 2. ve 3. saatlerde glukoz seviyesi ölçülür. Eğer iki veya daha fazla anormal değer bulunursa gestasyonel diyabet tanısı konulabilir. Eğer sadece bir sonuç anormalse test şüpheli oalarak kabul edilir ve 4-6 hafta içinde tekrarlanır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.