GEBELİKTE YAPILAN TESTLER

Gebeler doktor tarafından 28 gebelik haftasına kadar ayda bir, 29-36 haftalar arasında 2-3 haftada bir, 37.gebelik haftasından itibaren haftada bir kontrol edilmelidir.

Periyodik kontrollerin dışında gebelerin hiç vakit kaybetmeden doktorlarını araması gerektiği durumlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Vajinal kanama,
 2. Vajinadan su gelmesi,
 3. Ellerde ve yüzde ileri derecede şişme,
 4. Şiddeti giderek artan, ciddi baş ağrıları,
 5. Bulanık görme yada görme kaybı olması,
 6. Karın ağrısı,
 7. Ateş ve terleme,
 8. İnatçı kusmalar,
 9. İdrar yaparken yanma,
 10. Fetal hareketlerde belirgin azalma olduğunda hiç beklemeden doktorunuzu aramanız gerekir.

 Rutin testler

İlk kontrolde ultrason ile embriyo rahim içinde görüldükten sonra anne ve baba adayı kan gruplarına bakılmalı kan uyuşmazlığı (bknz) var mı yok mu not edilmelidir.

Tam kan sayımı ile anne kan tablosuna bakılıp, anne adayında anemi (kansızlık) aranmalıdır.

Tam idrar tahlili ile idrarda şeker (şeker hastalarında), protein (böbrek hastalıklarında), beyaz küre (idrar yolu enfeksiyonlarında), kırmızı küre (idrar yollarında kum veya taş mevcudiyetinde) varlığına bakılmalıdır.

Bebeğin gelişimimde olumsuz etkisi olan annenin şeker hastalığı açlık kan şekeri testi ile araştırılmalıdır.

Sarılık (hepatit B yüzey antijeni), AİDS,TORCH (toksoplazmozis, sifiliz, kızamıkçık, sitomegalo virüs) (bknz) gibi gebelik ürününün gelişimine zararlı enfeksiyonların taraması yapılmalıdır.

Hamilelik süresince gebenin alacağı kiloları kontrol altında tutabilmek ve tansiyon değişikliklerini saptayabilmek için gebe ilk kontrolde tartılmalı ve tansiyonu ölçülmelidir.

Yine ilk kontrolde yapılan ultrason muayenesinde gebeliğin haftası saptanıp, yerleştiği yer gözlenmelidir, böylece dış gebelik ihtimali ekarte edilmiş olur.

20-23. gebelik haftalarında gebeye II. Düzey ultrasonografi yapılıp fetal yapılar değerlendirilmelidir.

Gebelikte saptanan şeker hastalığını tarama testi olarak 24.-28. gebelik haftaları arasında 50 gr oral glukoz tolerans testi (1 saatlik 50 gr şeker yükleme testi) yapılır. Bu test uygulanırken gebenin aç yada tok oluşu önemli değildir.

Yine bu haftalarda hemoglobin, hematokrit (kan tahlilleri) bakılmalıdır.

Kan uyuşmazlığı söz konusu ise 20. Gebelik haftalarında İndirekt Coombs testi yapılmalıdır.

Gebeliğin 36. haftasından itibaren haftada bir fetal monitorizasyon ile gebe izlenmelidir.

 Gebeliğiniz sırasında bebeğiniz için özel testler

Tarama testleri

Bebeğin riskini belirler. Bebeğin problemi olduğunu kesin söyleyemez ancak ileri testlerin yapılması gerekeceğini gösterebilir. Yaş ve aile öyküsünden bağımsız tüm gebeler bu tarama testlerini seçebilirler.

 • Ense kalınlığının ölçülmesi (anne kanında erken gebelik testi ile birlikte ya da değil)
 • Anne kan testi
 • Ultrasonografi
Prenatal tanı testleri

Bebekte bir problemin özellikle belirgin kromozom anomalisi olup olmadığını belirler. Ancak test sonucu normal olsa bile bebeğinizin başka problemleri olabilir. Tanı yöntemleri şunlardır.

 • Korionik vilüs örneklemesi
 • Amniosentez
 • Kordosentez
 • Ultrasonografi

Bu testler ne zaman yapılır. Her test 8-10. gebelik haftasında başlayarak 20. gebelik haftası dahil belirli zamanda yapılır.

Prenatal testlerle rehberlik

Tarama veya tanı testi öncesi görüşme önerilmektedir. Bu görüşmede şunlar tartışılır.

 • Testler nasıl ve ne zaman yapılır
 • Testlerin avantaj ve dezavantajları
 • Testin bebeğe gösterdiği risk
 • Sonucu aldıktan sonra size önerilecek diğer testler
 • İleri testler ve size ve bebeğinize ne anlama gelecek

Test öncesi hangi testi yaptıracağınıza görüşmede karar verebilir ve sizin ve bebeğiniz için en uygununu seçebilirsiniz. Prenatal tarama testi sonrası bebeğinizde artmış kromozom problem riskisaptanırsa veya tanı testi sonrası bir problem tespit edilirse, görüşmede aşağıdakiler tartışılacaktır.

 • Size ve ailenize test ne anlama geliyor
 • Size sunabileceğimiz seçenekler
 • İleri tetkik almayı düşünür müsünüz
 • Yapacağınız hareketler
 • Engellilere olan yaklaşımınız nedir
 • Gebeliğin sonlanmasına yaklaşınız nedir

Korionik vilüs örneklemesi

Genellikle gebeliğin 11-13 haftaları arasında yapılır. Ultrason eşliğinde ince bir iğne karın duvarından plasentaya sokulur, çok az miktarda doku örneği alınır. Bazen karından plasentaya ulaşmak zordur ve vajen yoluyla yapılması gerekebilir. İşlem smear testi alınmasına benzer. İnce bir kateter rahimağzından plasentaya doğru ilerletilir. Bebek ve plasenta aynı hücrelerden gelmektedir dolayısıyla aynı kromozomları paylaşırlar. Test hata oranı 1/4000 den azdır.

Bu işlem sonrası düşük riski %0.5 (1/ 200)dir. Gebeliğin bu haftasında spontan düşük ihtimali %2 (1 / 50)dir.

Amniosentez

Genellikle 16-18 gebelik haftasında yapılır. Ultrason eşliğinde ince bir iğne karın duvarından bebeği çevreleyen amniotik sıvıya sokulur. Az miktarda sıvı çekilir. Amniotik sıvı bebek ve su kesesi zarı hücrelerini içerir. Kromozom testi 14 gün içinde sonuçlanır. Test hata oranı 1/ 10000den azdır.

Bu işlem sonrası düşük riski %0.33 (1/ 300)dür.

Ultrasonografi

 • Tarama veya tanı testinde kullanılır
 • Bebeğinizin sağlığını kontrol etmede kullanılır ve gebeliğin seyrinde sorun olmadığını takipde kullanılır
 • Gebeliğinizin her döneminde yapılabilir
 • Ultrason sonrası ileri testler gerekebilir
 • Bebeğinize zararı yoktur

Neden ultrason yapılır:

· Sizin kaç haftalık gebe olduğunuzu belirlemek

· Plasentanın (bebeğin eşi, sonu) yerleşimini belirlemede

· Rahimde birden fazla bebeğin olup olmadığını belirlemek

· Bebeğin büyümesini ve fiziksel gelişimini değerlendirmek

· Komplikasyon olduğunda gebeliği kontrol etmek

· Daha önce yapılan incelemede şüphe olduğunda bebeğin gelişmesini değerlendirmek

· Ultrason ile tanı konabilecek durumun artmış riski olan bebekte kontrolünü yapmak

· Bebeğin artmış kromozom problemi riskinin olup olmadığını belirlemek

· Tanısal testler yapılırken bebeğin net görüntüsünü almak

· Bebekte anne serum testi sonrası artmış nöral defekt riski varsa bebeğin omurgasının gelişimini değerlendirmek

Ultrason ne zaman yapılır:

 • Gebeliğin herhangi bir zamanında yapılabilir
 • Gebeliğin zamanını belirlemek ve bebek sayısını belirlemek için 8-12. gebelik haftaları arası yapılmaktadır
 • Ense kalınlığı tarama testi sırasında gebeliğin 11.5 ile 13.5 haftaları arasında yapılır
Bebeğin fiziksel gelişimini değerlendirmek için en iyi zaman 18-20 gebelik haftalarıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
 • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
 • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.