GENETİK DANIŞMA

Bir genetik danışman, size genetik hastalıklar ve kalıtsal hastalık­lı bir bebeğe sahip olabilme riskleri hakkında bilgi verebilir. Danışma, çiftlerin gebe kalınıp kalınmaması hususunda karar vermelerine yar­dımcı olacaktır. Ailede taşıyıcı olup olmadığı ve fetusun doğum öncesi testlere ihtiyaç duyup duymayacağı hususunda imkanlar sunar. Riskini­ze daha gerçekçi bakmanızı sağlayarak size uygun seçenekler hakkında bilgi verir. Böylece yersiz korkularınızı yenebilirsiniz. Size risk faktörle­ri hakkında bir soru kitapçığı verebilirler. Eğer herhangi bir soruya ce­vabınız "evet" ise, doktorunuz sizinle bunun ne anlama geldiğini tartı­şır. Genetik danışma, doğumsal anomalili bir çocuğun doğması riskini artıran aşağıdaki faktörleri taşıyan ailelere ısrarla önerilmektedir.

1. Anne yaşının 35 ya da daha büyük olması

2. Doğumsal anomali açısından kişisel ya da aile hikayesinin olumlu olması, genetik hastalıklar ve bazı sağlık sorunlarınız bu­lunması

3. Ailenin, doğumsal bir anomali ya da genetik bir hastalığa sahip çocuğunun olması

4. Bazı ırkî etkileşimler (Afrıka kökenli Amerikalılar, Asyalılar, Akdenizliler, Fransa kökenli Kanadalılar ya da bazı Yahudi soyları - 3 ya da daha fazla arka arkaya düşük oluşması

Danışma sırasında, çiftlerden aile sağlık hikayelerini mümkün olan en erken devrelere kadar hatırlamaları istenecektir. Kan testleri ve fizik muayene yapılabilir. Eğer ailenin bir üyesinde problem varsa, danışman bu kışının sağlık raporlarını inceleyebilir. Faydalı olabilecek genetik testler yapılarak çiftlerin soruları tartışılır. Danışman, elde edi­len tum bilgilen kullanarak doğumsal anomalili bir çocuğun doğma ihtimalini hesaplayarak, riskler hakkında size açıklama yapar.

Genetik testin yapılıp yapılmaması ailenin kararına bağlıdır. Ba­zıları testleri yaptırarak rahatlık hissederken bazıları bilmemeyi tercih etmektedir. Genetik test sonuçları, kadının seçenekleri hakkında ka­rar vermesine ya da eğer olursa doğumsal anomalili bir çocuğa hazır­lanmasına yardımcı olur. Diğer aile üyelerini ilgilendiren bir bilgi elde ederseniz, bu bilgiyi onlarla paylaşarak, onlara yardımcı olabilirsiniz

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.