GERM HÜCRELİ YUMURTALIK TÜMÖRLERİ

İkinci en sık over tümör tipidir, her üç embryonik doku yaprağına (ektoderm, mezoderm, ve endoderm) veya ekstraembriyonik elemanlara benzer hücrelerden oluşur. İkinci en sık over neoplazisi (tümörlerin %25’i) . 30 yaşından önce, 10’lu ve 20’li yaşlardaki en sık malignite nedenidir.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik
  • Overde büyüme (Premenarş kızlardaki ovaryan kitleler çoğu zaman germ hücreli tümörlerdir).

Cerrahi öncesi gereken değerlendirmeler yapılır.Bazı tümörlerde β-Human koryonik gonadotropin veya α - fetoprotein yükselebilir (disgerminom, primer koryokarsinom). (CA-125 seviyeleri hastalığın tedaviye yanıtını ve progresyonunu izlemek için kullanılabilir fakat iyi bir prognostik belirteç değildir. Epitelyal over tümörlerinin yalnızca %80’inde CA-125 yükselir fakat birçok selim over tümörlerinde ve diğer malignitelerde de [akciğer, meme, pankreas] CA-125 normalin üstüne çıkabilir.)

.

Malignitenin kaydadeğer bir ihtimal olduğu hastalarda intraabdominal yayılım ve muhtemel lenf nodu büyümesi için preoperatif değerlendirme (BT veya ultrasonografi)gerekir.

Basit cerrahi eksplorasyon ve rezeksiyon (sıklıkla teratomlarda bir over korunur). İmmatür (malign) teratomlar sıklıkla adjuvan kemoterapi (vinkristin, aktinomisin D, siklofosfamid) ile tedavi edilir; endodermal sinüs tümörlerinin hepsi cerrahi rezeksiyon sonrası kemoterapi ile tedavi edilmelidir.

Pelvik hastalığın nüksü ve kalan karşı overde büyüme (bırakılmışsa) açısından dikkatli takip.Bu genellikle pelvik muayene ve seçilmiş hastalarda ultrasonografi desteği ile yapılır.Nüks hastalık şüphesi olan veya seçilmiş olgularda hastalığın ilerleyişini değerlendirmek veya gizli hastalığın tespiti için ikinci bakış cerrahisi yapılabilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.