GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK (ÜZÜM GEBELİĞİ)

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar, koryokarsinoma ve molar gebeliği içerir. Bu gebelik anomalileri tamamen anormal plasental proliferasyondan kaynaklanır. Bunlar komplet ve inkomplet olarak sınıflandırılır. Komplet olarak tanımlananlarda fetüs yoktur, inkomplet olanlarda ise fetüs ve molar dokular mevcuttur. Üzüm gebeliği , 1000-1500 gebelikte bir; koryokasinoma , 20.000 gebelikte bir görülür. Anne yaşı ( 40 yaşın üzerinde 5.2 kat risk), güneydoğu Asya’da yaşayan Asyalılar, folat eksikliği, önceki molar gebelik (%2 tekrarlama oranı) riski arttıran durumlardır.

Belirti ve Bulgular:

  • Normal gebeliğin seyri gibidir, ama daha şiddetli hormonal değişikliklerle ilgilidir, birçok hastada abartılı gebelik semptomlarına yol açar.
  • Uterus büyüklüğünün gebelik tarihi ile uyumsuz olması (daha küçük yada daha büyük)
  • Ağrısız vajinal kanama (%95)
  • Hipertansiyon, preeklampsi, proteinüri, bulantı, kusma, görme değişiklikleri, taşikardi, sık nefes alıp verme hepsi olabilir (gebeliğin 1. trimesterinde gebeliğin indüklediği hipertansiyonun olması hemen hemen diagnostiktir).

Tam kan sayımı, b-human koryonik gonadotropin (b-hCG) kantitatif ölçümü (riskin belirlenmesi ve tedavinin başarısını izlemede kullanılıyor), hastanın kan grubu ve Rh tayini yapılmalıdır. Rh immunglobulin tedavisi (eğer gerekirse) veya kan replasmanı gerekebilir. Uterusun boşaltılmasından önce pıhtılaşma testlerinin incelenmesi önerilir.

Ultrasonografi tanı koydurabilir. Metastatik hastalık için temel bir göğüs radyogramı çekilmelidir.

Üzüm gebeliğin tedavisi cerrahidir: uterus içeriğinin boşaltılması. Sıklıkla suction küretajla yapılır. Bazı molar gebelikler büyük cesamette olduğu için ve uterus atonisine eğilim olduğu için aynı anda oksitosin verilmesi önerilir, gerektiğinde hızlıca ulaşabilmek için kan hazır bulundurulmalıdır.

Oksitosin yada metilergonovin maleat [meterjin], uterus cerrahi olarak boşaltılması sırasında uterus kontraksiyonlarına yardımcı olarak kullanılır). Primer veya tekrarlayan malign trofoblastik hastalık genellikle kemoterapi ile tedavi edilir (Methotrexat, actinomycin D, chlorambucil, veya cyclophosphamide [Cytoxan], ayrı ayrı veya kombine olarak kullanılır).

Rahim boşaltıldıktan sonra, en az bir yıl , tekrar başlangıç ve malign hastalık açısından hasta yakından takip edilmelidir.Hastanın muayenesinde görülen herhangi bir değişiklik, b-hCG titresinde yükselme veya evaküasyondan 12 hafta sonra b-hCG seviyesinin 10 mIU/mL altına düşmesi durumunda benign yada malign rekurrent hastalık olasılığı yeniden değerlendirilmelidir.

Her ne kadar %10’un altında hastada malign değişiklik gelişsede, gestasyonel trofoblastik neoplazi için malign transformasyon olasılığı dikkate değer. Genelde büyük ve ileri derecedeki molar gebelikte, pulmoner komplikasyon riski, kanama, trofoblastik emboli veya evaküasyon sırasında sıvı yüklenme riski daha yüksektir.

Kabaca üzüm gebeliklerin %80’i başlangıç tedavisinden sonra benign forma izler. %15-%25 hastada invaziv hastalık gelişir, %3-%5 hastada metastatik lezyonlara sahip olur. Primer veya malign trofoblastik hastalarda prognoz genellikle iyidir ( %90 iyileşme oranı).Molar gebelikte sıklıkla bulunan teka lutein kistlerinin regresyonu, uterin içeriğin boşaltılmasından sonra birkaç ay sürer.

Normal gebelik ve rekürrent hastalığın ayrımındaki karışıklıktan kaçınmak için, molar gebelikten sonra en az 1 yıl gebelik ertelenmelidir. Bu tür hastalarda, düşükler, ölü doğum, konjenital anomaliler, prematurite veya gelecekteki gebelikleri ile ilgili diğer komplikasyonlarda artma yoktur.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.