GONORE (BEL SOĞUKLUĞU)

Gram negatif intracellular diplokok tarafından meydana gelen bu infeksiyon yaygın kalan, A.B.D.de yılda yaklaşık 1 milyon vaka ile seyreden bir enfeksiyondur.Yaklaşık seksüel aktif 1000 kadından 3’ünde, ve gebelerin %7’sinde görülür. Gram negatif, intraselluler diplokok olan Neisseria Gonore ile gerçekleşen enfeksiyondur. Enfekte biri ile bir defa ilişkiye girilmesi durumunda erkeklerde infeksiyon gelişme oranı %20 fakat kadınlarda bu oran %60-80’dir. (Bu nedenle herhangi bir hasta gonore ile karşılaştıktan sonra önündeki 1 ay içinde kültürü alınmalı ve tahmini olarak tedavisi yapılmalıdır). Bu oran heriki cins için 4 veya daha fazla karşılaşma durumunda %60-80’lere kadar yükselmektedir. En yüksek riske sahip gruplar ise Adolesanlar, ilaç kullanıcıları ve seks işçileridir.

Bulgular ve Semptomlar

· Asemptomatik (%50)

· Urethra, skene bezleri, serviks, vajina veya anüsten (rektal ilişki olmadan da) kötü kokulu pürülan akıntı, karşılaşmadan 3-5 gün sonra ortaya çıkabilir. (%40-60)

· Simultane urethra enfeksiyonu (%70-90)

· Farinks enfeksiyonu (%10-20)

· Gonokokal konjuktivit (hızla körlüğe ilerleyebilir).

· Poliartit

· Septik abort veya postabortal sepsis

CO2’den zenginleştirilmiş Tayer-Martin agar besiyerinde kültür. Servikal kültürün %80-95 tanısal sensitivitesi vardır. Urethra ve anüsten de kültür elde edilebilir, bu ek kültürlere rağmen testin sensitivitesinde belirgin bir artış saptanmaz. Herhangi bir servikal akıntının gram negatif ıntraselluler diplokok için gram boyaması tahmini tanıyı destekler ancak tespit etmez. (Sensitivite %50-70, spesifite %97) Katı-gazlı enzim immunoassay kullanılabilir. Diğer metodlarla tanı tespit edildiği zaman, antibiyotik duyarlılığını saptayabilmek için bütün gonore vakalarından kültür alınmalı buna rağmen sonuçlar kararlaştırılana kadar tedavi geciktirilmemelidir.

İLAÇ SEÇİMİ

Seftriakson 125 mg I.M veya sefiksim 400 mg po tek doz veya Siprofloksosin 500 mg p.o tek doz veya Ofloksasin 400 mg p.o tek doz artı azithromisin 1gr po tek doz veya doksisiklin 100 mg p.o bid 7 gün.

Alternatif İlaçlar

Spektinomisin 2g İ.M tek doz

Seftriakson 125 mg I.M ve sefiksim 400 mg PO tek doz

Seftizoksim 500 mg İ.M, sefotaksim 500 mg İ.M veya sefotetan 1g I.M, hepsi tek doz

Sefoksitin 2g I.M artı probenesid 1g PO

Sefuroksim aksetil 1g PO veya sefpodoksim proksetil 200 mg PO, ikiside tek doz

Enoksasin 400 mg PO, lomefloksasin 400 mg PO veya norfloksasin 800 mg PO, pehsi tek doz.

Mevcut öneri olan seftiriakson - doksisiklin ile hastalar tedavi edilirse tedavide başarısızlık nadir ve takip için kültürler gereksizdir. 1-2 ay içerisinde hastaların reenfeksiyona yakalanabilmeleri nedeni ile tekrar muayene edilmeleri gerekir. (Tüm seksuel geçişil hastalıklarda, tüm seksüel partnerler 30 gün içerisinde taranmalı ve olası enfeksiyonlar için tedavi edilmelidir).

N. gonore enfeksiyonun neden olduğu hasar, rekurren pelvik enfeksiyon, kronik pelvik ağrı veya tüp hasarına bağlı infertilite veya hidrosalpinks oluşumunun riskinde artışa neden olmaktadır. Gonore enfeksiyonun etkisi kadınlarda erkeklerde yarattığı etkiden çok daha büyüktür. Enfekte olan her üç erkeğe, iki kadın 1 veya daha fazla gün için hastaneye yatırılır. Enfekte olan her 18 erkeğe, bir kadın cerrahiye gider. Bir gonore atağı %15 infertilite oranı ile ilişkili olduğu tahmin edilmekte ve üç veya daha fazla atakta bu oran %75’lere kadar çıkabilmektedir. Salpenjit öyküsü olan kadınlarda ektopik gebelik gelişme riski 7-10 kat artmaktadır. Enfekte anneden geçmiş gonokokal enfeksiyonu tecrübe edebilmeye daha yatkındır. Bunlar tam vakaların %7-40’ını oluşturur.

Erken teşhis edilirse, minimal kötü sonuçla başarılı bir tedavi elde edilebilir. Tedavinin geç başlaması ve pek çok enfeksiyonun yavaş tedavisi yüzünden tedaviye rağmen önemli kalıcı hasar yaygındır.

Gebe hastalar seftriakson 250 mg I.M tek doz ile tedavi edilmelidir. Eritromisin (eritromisin base 500 mg P.O. gid 7 gün) eklenebilir eğer klamidyal enfeksiyonun birilikte olma olasılığı mevcutsa. Eğer yenidoğana uygun profilaksi olmazsa neonatal konjuktivit ve ophtalmia neonatarum ile sonuçlanabilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.