GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR

Granüloza hücrelerinden (seks kord) ve stromal hücrelerden (teka hücreleri veya fibroblastlar) oluşmuş bir seks kord stromal tümördür. Tümör sıklıkla östrojen salgılar. Over neoplazilerinin %6’sı ve hormon salgılayan tümörlerin çoğunu oluşturur.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik
  • Büyüyen veya rüptüre olan adneksiyel kitle (hemoperitonyumun eşlik ettiği akut karın görülebilir, %6); %10-15’i palpe edilemez; tümör hastaların %2’sinden daha azında bilateraldir
  • Asit (%10)
  • Küçük çocuklarda prekoks (psödoprekoks) puberte (%5) (granuloza hücreli tümörler tüm prekoks puberte olgularının %10’undan sorumludur)
  • Anormal menstürel patern,menoraji, amenore
  • Postmenopozal kanama

Cerrahi öncesi gereken değerlendirmeler yapılır. (CA-125,lipid bağımlı sialik asit, karsinoembryonik antijen ,α-fetoprotein ve diğer serum tümör belirteçleri bilinen malignitesi olan hastaların takibi içindir, prognostik önemi yoktur.)

Malignitenin kaydadeğer bir ihtimal olduğu hastalarda intraabdominal yayılım ve muhtemel lenf nodu büyümesi için preoperatif değerlendirme (BT veya ultrasonografi)yapılmalıdır.

Cerrahi eksplorasyon ve eksizyon. Bu tümörlerin %5’inden daha azı bilateral olduğu için evre IA ve daha düşük evreler için genellikle konservatif cerrahi uygulanır. Kemoterapi (sisplatin, doksorubisin) ve radyoterapi nüks için kullanılır.

Pelvik hastalığın nüksü ve kalan karşı overde büyüme (bırakılmışsa) açısından dikkatli takip.Bu genellikle pelvik muayene ve seçilmiş hastalarda ultrasonografi yardımı ile yapılır. Nüks hastalık şüphesi olan veya seçilmiş olgularda hastalığın ilerleyişini değerlendirmek veya gizli hastalığın tespiti için ikinci bakış cerrahisi yapılabilir.

İlk tedaviden 5 yıl sonra bile nüksler sıktır. Hastaların %10’unda tümöre, ağrı ve intraperitoneal kanama ile sonuçlanan rüptür olduğu zaman tanı konulur.

Prognoz tümörün histolojik yapısı ile uyumlu değildir: Tümörlerin %90’ı evre I safhasında bulunur ve prognoz iyidir. (10 yıllık sürvi %90); Yüksek mitoz hızına sahip veya anöploidisi olan 15 cm’den büyük rüptüre tümörlerin prognozu daha kötüdür.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.