Hamilelik


GEBELİKTE ŞEKER HASTALIĞI
Tanı ve glukoz mekanizmasındaki dengesizliğin düzenlenmesi, diyabete bağlı anne ve bebek riskini azaltır. Diyabet ve gebeliğin birbiri üzerine derin etkileri vardır, fetus, anne ve diyabetik süreç arasındaki etkileşimlerle yakınlık kurmak, optimal bakım sağlamak için bir gerekliliktir.
FETAL ALKOL SENDROMU
Gebelikte alkol kullanan annelerin doğurduğu infantlarda, bir malformasyon sendromu bulundu. Bu anomaliler, iskelet malformasyonları sıklıkla fasiyal), büyüme geriliği, mental retardasyonuda içeren nörolojik anomalilerdir. 6/10.000 doğum (1993) ile 1-2/1000 doğum (2000) arasında saptanmıştır.
GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK (ÜZÜM GEBELİĞİ)
Gestasyonel trofoblastik hastalıklar, koryokarsinoma ve molar gebeliği içerir. Bu gebelik anomalileri tamamen anormal plasental proliferasyondan kaynaklanır. Bunlar komplet ve inkomplet olarak sınıflandırılır. Komplet olarak tanımlananlarda fetüs yoktur, inkomplet olanlarda ise fetüs ve molar dokular mevcuttur.
Gebelikte DİŞETİ İLTİHABI
Gebelik süresince yükselen hormon düzeyleri jinjival hiperplazi, pedinküllü jinjival büyüme ve piyojenik granülomu tetikleyebilir. Gebelik süresince başka rahatsızlıklar yaşanıyorsa da hekimler sık karşılaşılan bu problem için uyanık olmalı ve varlığında rahatsızlığı tanımalıdırlar.
GEBELİKTE SARILIK (HEPATİT)
Hepatit gebelik boyunca görülebilen en ciddi enfeksiyonlardan birisidir. Gebelerin %01-1,5 unda (Amerikalıların 1/3 ü hepatit A ya karşı antikor vardır) görülür. Hepatitin 5 farklı formu vardır. Hepatit A’ya fetal-oral kontaminasyon ile bulaşan bir RNA virüsü yol açar ve akut hastalığın %30-50 sini oluşturur.
İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ
İntauterin gelişen fetusun gestasyonel yaşa göre beklenenle kıyaslandığında kilosunda ve boyutlarında simetrik veya asimetrik bir azalma olmasıdır. Bu durum pek çok sebebe bağlı olarak gelişebilir ancak çoğu durumda fetal kayıp veya tehlike açısından belirgin risk oluşturacak bulgular vardır.
OLİGOHİDRAMNİOZ (BEBEĞİN SIVISININ AZALMASI)
Fetusu çevreleyen amniyotik sıvı miktarındaki anormal bir azalmadır. Termde 800 ml sıvı olmalıdır. Genellikle fetal idrarın üretimindeki azalma ile ilişkilidir (renal agenezi, üriner sistem obstrüksiyonları ve fetal ölüm). Kronik amniyotik sıvı kaçağı, maternal hastalıklar (hipertansiyon, diyabet, uteroplasental yetmezlik, preeklampsi) nedenleri oluşturur.
PLASENTA PREVİA (BEBEĞİN EŞİNİN ÖNDE OLMASI)
Plasental inplantasyonun bulunduğu yerden ayrılması yada tamamen servikal açıklığı kaplamasıdır. Bu durun ağır kanama potansiyeli ve uterus çıkışının obstrüksiyonu ile ilişkilidir. Birçok derece tanımlanmıştır, total, parsiyel, marjinal, low-lying plasenta. Bu dereceler gestasyonal yaş ve servikal dilatasyonla değişebilir.Doğumların %0.3-%0.5 ‘inde görülür.
ABLASYO PLASENTA (BEBEĞİN EŞİNİN ERKEN AYRILMASI)
Fetusun doğumundan önce, normal implante olmuş plasentanın erken ayrılmasıdır. Doğumların %1’de görülür.
POLİHİDRAMNİOS (BEBEĞİN SIVISININ FAZLA OLMASI)
Fetusu çevreleyen amniyotik sıvının miktarında anormal bir artıştır. Bu tanı volüm genellikle >2 l ise konur ( termde 800 ml amniyotik sıvı hazır bulunmalıdır). Bu sıvı zamanla giderek artarak (kronik hidramnios), yada birkaç gün içinde akut olarak birikir (gebeliğin erken döneminde çok sık).
DOĞUM SONRASI ENFEKSİYON
Puerperal enfeksiyon tanımı travay sırasında ve sonrasındaki her türlü enfeksiyon için kullanılsa da genellikle doğum sonrası rahim ve etraf dokuların enfeksiyonu anlamında kullanılır. Bunun şiddeti hafiften hayatı tehdit edecek duruma kadar değişmektedir.
KAN (RH) UYUŞMAZLIĞI
Annenin sahip olmadığı her türlü fetal kan grubuna izoimmünizasyon mümkündür. En sık görülen örnek Rh (D) faktörüdür. Bir zamanlar intrauterin fetal ölümlerin sık nedenlerinden olan bu durum risk altında olanlara profilaktik immünglobulin yapılması ile eradike edilmiştir.
RAHİM YIRTILMASI
Uterus duvarının rüptürü ( yeni veya önceki uerus cerrahisinden sonra örneğin sezaryan doğum), önemli maternal ve fetal morbitide veya mortalite ile sonuçlanır. Bu uterin skar yırtılmasından ayırt edilmelidir, ki uterus serozasına penetre olmaz veya komplikasyonla sonuçlanmaz.
HİPERTİROİDİ VE GEBELİK
Gebelikte en sık hipertiroidi nedeni Graves hastalığıdır (%80-85) ve 1500 gebede bir görülmektedir. Hipertiroidizm yapan normal durumlar haricinde ağır hiperemesis gravidarum olgularında yüksek hCG seviyeleri geçici hipertiroidizm yapabilir.
HİPOTİROİDİ VE GEBELİK
En sık görülen hipotiroidizm otoimmün bir hastalık olan Hashimoto tiroiditidir. Gebelikte hipotiroidizm Hashimoto tiroiditinin ilk görülmesiyle, diğer nedenlerle hipotiroidizm olan bayanların yetersiz tedavisi sonucu veya hipertiroidizm olan bayanların aşırı tedavi edilmesi neticesinde görülür.
GEBELİKTE YÜKSEK TANSİYON
Doğum indüksiyonu servikal durumun müsait olduğu ve fetusun olgunlaştığı 37. gestasyonel haftaya saklanmalıdır. Eğer serviks uygun değil, fetal değerlendirme normal ve anne kan basıncı stabil ise hasta 37 haftanın sonrasında da takip edilebilir. İmmatür fetüs için fetal maturite oluşana kadar ve serviks daha uygun olana kadar gözlem yapılabilir.
GEBELİĞİN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI
10.000-15.000 gebelikte bir görülür. Etioloji bilinmemekte (Tetrasiklin kullanımıyla gelişen renal yetmezlikler reye sendromunda salisilat toksikasyonu sodyum valproat ile gelişen hepatotoksisite tablolarındaki yağlı KC yetmezliklerini taklit eder)
GEBELİKTE ACİL CERRAHİ DURUMLAR
Obstetrik konsültasyon obstetrik dışı cerrahi için gebelerde öenrilmelidir. Gebeliğin tüm dönemlerinde apendisit ve kolesistit zemininde akut batın için laparaskopi güvenlidir. Ultrasonografi akut batın incelemesinde güvenle yapılabilir. Gebelerde akut batın değerlendirilmesinde BT kullanımın güvenli olduğu konusunda öneriler sınırlıdır.
SERVİKAL YETMEZLİK
Servikal yetmezlik, gebelikte internal osun asemptomatik dilatasyonu ile karakterizedir. Bu durum genellikle 2. trimesterde tüm servikal kanalın dilate olmasına ve sonrasında da membran ruptürü ve/veya fetüsün atılması riskine neden olur.
DOĞUM SONRASI DEPRESYONU
Duygulanımdaki karışıklıkla karakterize bir semptomplar kümesidir, kontrol duygusunun azalması, şiddetli mental, duygusal ve fiziksel çökgünlük, doğumla ilgili özgüvenin azalması. Doğuran kadınların %8-10’da görülür, gerçek psikoz 1-2/1000 doğumda görülür.
GEBELİKTE KALP HASTALIKLARI
Obstetrik olmayan maternal mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kalp hastalıklarıdır. Geçmişte konjenital kalp hastalığı olanlar üreme çağına kadar yaşayamazken günümüzde bu hastaların planlı veya plansız olarak gebelikle yüzyüze gelmeleri sıktır.
ÇOĞUL GEBELİK
Multifetal gebelikler maternal ve neonatal morbiditeyi arttırmaktadır. İkiz ve daha fazla bebekte, erken doğum, hipertansif hastalıklar, gestasyonel diabet, intrauterin büyüme geriliği, plasental erken ayrılma, pyelonefrit, postpartum kanama riski artmıştır.
SEZARYEN GEREKÇELERİ
Travma, enfeksiyon ve uzamış asideminin önlenmesi ile neonatal morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla sezaryen doğum yapılır. Malprezentasyonda fetüsün travma, kordon prolapsusu ve kafa takılması riski vardır. Preterm makat ve termde tam olmayan makat bu durumlardandır.
DOĞUM SIRASINDA NEFES ALMA TEKNİKLERİ
Nefes alırken karın solunumu yapılmalı, nefes verirken de göğüs kafesiyle aşağı doğru hava verilmeli.
Ağrısız dönemde burundan yavaş nefes alınmalı ve ağız kapalı yavaş nefes verilmeli.
HAMİLE KALMAYI PLANLARKEN
Hamileliğin ilk 12 haftası, bebeğinizin gelişimi için çok önemlidir. Dolayısıyla vücudunuzu hamilelik öncesinde hazırlamanız gerekiyor. Kan basıncınızın normal sınırlarda olduğunun ölçülmesi, kan şekerinizin normal olduğunun belirlenmesi,...
ÇOCUK SAHİBİ OLMA KONUSUNDA GERÇEKLER
Evli sağlıklı çiftlerin haftada en az 2 kez cinsel birleşme ile gebe kalma şansları ay başına %20, yıl başına ise %90dır. Evli çiftlerin bir yıl bitiminde düzenli cinsel yaşantı sonrası gebe kalamaması durumuna çocuk sahibi
BEBEĞİNİZ NASIL BÜYÜR
Doğumunuzun kaç hafta sonra gerçekleşeceği, son regl tarihinizin ilk gününden itibaren hesaplanarak doktorunuz tarafından belirlenir. 6. haftada embriyo 5 milimetre uzunluktadır ve küçük parmağınızın tırnağından biraz ufaktır.
GEBELİĞİN ANNE KARNINDA GELİŞİMİ
Bir yumurta hücresi döllendiği andan itibaren bölünüp, çoğalır. Bu hücreler kendi aralarında farklılaşarak değişik organ ve dokuları oluşturmak için çoğalmalarına devam ederler. Hücrelerde 1.trimester süresince sayısal artış olur
GEBELİKTE ANNENİN SEYRİ
Adet kanamasının beklenen günde olmaması veya gecikmesi gebeliğin kesin bir belirtisi olmamakla birlikte kadını uyarıcı bir bulgudur.Gebeliğin ilk haftalarında kadınların bir kısmı kendilerini adet görecekmiş
GEBELİKTE VAJİNAL ENFEKSİYONLAR ve AKINTILAR

Vajinal akıntılar, fizyolojik ve patolojik akıntılar olarak iki gruba ayrılırlar. Patolojik akıntılar vajina'nın veya rahim boynunun(serviks) protozoan,virüs, bakteri(aerob, anaerob) veya mantar enfeksiyonları ile olur. Fizyolojik akıntılar yüksek östrojen düzeyleri, cinsel uyarılım, gebeliğe bağlı olarak oluşur.

GEBELİKTE SIK RASTLANAN KANSIZLIK NEDENLERİ
Gebelikte anne adayının damarlarında kan hacmi artarken, oksijen taşımakla görevli alyuvarların sayısında artış görülür. Bu hacim artışı sırasında gebenin kan tablosunda fizyolojik (doğal) anemiye kayma görülür. Bu kayma çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz) daha fazla olur.
GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI

Günümüzde gebelerde ilaç kullanımı, bu güne dek gözlemler sonucu edinilmiş prensipler doğrultusunda düzenlenmektedir. Bir gebeye ilaç verirken hastalığın anne sağlığına olumsuz etkileri, ilacın dokularda birikebilirliği, ilacın kanda yüksek seviyede kalma süresi, ilacın plasentadan geçebilirliği ve fetusun içinde bulunduğu gebelik haftası değerlendirilmelidir

GEBELİKTE CİNSELLİK
Toplumumuzda cinsellik çok açık ulu orta konuşulan bir konu değildir. Cinsellik üzerine konuşma ve tartışma günümüzde hala tabular arasındadır. Bir kısım kadın bu konuyu doktoruna açmaktan kaçınırken, bazen de doktorlar bu konuyu hastası ile açıkça konuşmaktan kaçınır.
GEBELİKTE DOWN SENDROMU TARAMA TESTLERİ
Koryon villus örneklemesi (anne karnında bebeğin eşinden parça almak), amniyosentez (gebelik kesesinden su almak), kordosentez (anne karnında göbek kordonundan kan almak) gibi bebeğe zarar verebilecek (200 vakada bir düşük yapma riski gibi) tanısal girişimleri en aza indirmek için çeşitli tarama testleri geliştirilmiştir.
GEBELİKTE ENFEKSİYONLAR

Gebelikle birlikte bütün bağışıklık sistemimiz etkilendiğinden ve zayıflayabileceğinden vücudun aşılanmaya karşı vereceği yanıt net olarak bilinmemektedir. Bir enfeksiyona maruz kalındığında veya salgın hastalığın bulunduğu bir yere seyahat edeceğiniz zaman aşılanmanın gerekliliğini, yarar ve zararlarını doktorunuz ile konuşup karar verin.

GEBELİKTE GİYİM
Gebelerin vücut ısılarının gebelik öncesine oranla daha yüksek olduğu için gebeler rahat , bol ve ince giysileri tercih etmelidirler. Giysilerin sentetik olmamasına dikkat etmelidirler, giysi ve iç çamaşırların özellikle pamuklu ürünlerden seçilmesi tavsiye edilir.
GEBELİKTE SEYAHAT
En güvenli yolculuk zamanı 18 ile 24 gebelik haftası arasındadır. Bu dönemde hamile bayanlarda düşük ve erken doğum riski en az orandadır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.