HERPES

Rahatsızlıktan – kuvvetsizliğe kadar değişen aralıkta tekrarlayan semptomlara neden olan ve gebelik sırasında ortaya çıktığında yenidoğanda risk oluşturan herpes simpleks virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Kabaca herpes enfeksiyonlarından herpes simplex virüs tip 2 sorumludur. Kalan %20 sinden de tip 1 virüs sorumludur. Tip 1’e maruz kalma çocukluk döneminde olur ve oral “soğuk yaralar”. Daha önceden tip 1 virüse maruz kalma tip 2 enfeksiyonuna karşı bir miktar immünite sağlar. Enfeksiyondan semptomlara kadar olan inkübasyon süresi ortalama 6 gündür (3-9) ilk ataklarınki 10-12 gündür.

Kabaca enfekte kişilerin cinsel partnerlerinin %75’i viral yayılım sırasında cinsel birleşme gerçekleşirse hastalığı kapar. Hastalar prodrom döneminden lezyonların kurumasına kadar enfektifdir. Viral yayılım asemptomatikte olabilir. Cinsel olmayan geçiş gösterilmemiştir.

Klinik Özellikler :

· Prodromal dönem : hafif parestezi ve yanma enfeksiyondan yaklaşık 2-5 gün sonra başlar.

· Maruz kalındıktan 3-7 gün sonra çok acılı veziküller ve ülsere lezyonlara ilerler. (%10 hastada hospilatizasyona gerek olabilir)

· Vulvar lezyonlar, üretra ve mesane tutulumu, ya da otonomik disfonksiyon nedeniyle dizüri, (idrar retansiyonuna neden olur).

· Yorgunluk, düşük derecede ateş, ve ingüinal adenopati (%40)

· Aseptik menenjik, ateş, başağrısı ve menenjit gibi sistemik semptomlar primer enfeksiyonlarda genital lezyonların ortaya çıkmasından 5-7 gün sonra %70 hastada bulunabilir.

Lezyonlardan alınan örneklerin viral kültürü (%95 sensitivite). Veziküllerden alınan smear örneğinin Wright boyası ile boyanması ile nükleus içinde eozinofilik inklüzyonlarla karakteristik olan büyük çok çekirdekli hücreler görülebilir. Veziküllerin tabanından alınan örnekler immünofluorosan tekniklerle boyanarak viral partiküllerin varlığı saptanabilir.

Topikal temizleme ve ısı lambası veya saç kurutma makinası ile kurutmanın takip ettiği banyolar, ağrı kesiciler yararlıdır. Topikal analjezikler Clidokain [Xylocaine] %2 jöle kıvamında reçetesiz satılan fenol içeren boğaz spreyi, antiviral ajanlar. Eğer ikincil enfeksiyon olursa Neosporin gibi lokal antibakteriel kremler uygundur.

İlaç tercih(ler)i

Akut (Başlangıçtan 48 saat içinde) asiklorir krem (Zovirax ya da jenerik %5, 3 saatte bir uygulanır) ya da lezyonlar var oldukça asiklovir (400 mg PO tid ya da 200 mg PO 5 kez günde) ya da valasiklovir (valtrex, 1 gr PO bid 5 gün) semptomların süresini ve viral yayılmayı azaltır ama bu tedavinin rekürrensi azaltmasının ve semptom süresinin azaltmasının genelde minimal olduğu gösterilmiştir.

Sık rekürensler için – asiklovir (200 mg PO tid veya 400 mg. PO bid, lezyonlar ile birlikte günde 5 keze kadar çıkarılabilir.) veya famsiklovir (famvir, 125 mg. PO bid 5 gün) alevlenmelerin sıklığını ve şiddetini azaltmada etkilidir, ama kullanım 6 aydan daha az ile sınırlıdır. Asiklovir gebelik kategori C’dir; famsiklovir ve valasiklovir gebelik kategori B’dir. Gebe hastalarda süpresif tedavi kullanılmamalıdır.

Ciddi enfeksiyonlarda, asiklovir 5-10 mg/kg IV 98h 5-7 gün gerebilir.

Prodromdan tam iyileşmeye kadar cinsel perhis, prezervatif kullanımı riski azaltır. İlk enfeksiyondan sonra 6 ay içinde %60 ile %90 hastada rekürrens olur. Daha hafif ve kısa olmasına rağmen bu ataklar daha az virulan değildir.

Lezyonların iyileşmesi genelde tamdır. Vulvar lezyonların kaybolmasından haftalar sonrada inguinal adenopati devam edebilir. Süpürasyon sık değildir. Tüm semptomların tam kaybolması 2-4 haftada olur.

Zarların yırtılması veya doğum sırasında akut enfeksiyon ya da viral yayılım varsa bebek belirgin risk altındadır. Ayrıca enfeksiyon artmış erken fetal kayıpla ilişkilidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.