HİPERTİROİDİ VE GEBELİK

Gebelikte en sık hipertiroidi nedeni Graves hastalığıdır (%80-85) ve 1500 gebede bir görülmektedir. Hipertiroidizm yapan normal durumlar haricinde ağır hiperemesis gravidarum olgularında yüksek hCG seviyeleri geçici hipertiroidizm yapabilir.

Hipertiroidizm tanısı gebelikte zordur ve dikkatli anamnez, fizik muayene ve laboratuvar testleri ile konabilir.

Graves hastalığı ilk trimesterde ortaya çıkabilir veya önceden olan hastalık şiddetlenebilir. Hipertiroidizme bağlı klasik semptomlar dışında yeterli tedavi edilmeyen bayanlarda erken doğum ve preeklampsi görülebilir. Gebelikte aktif Graves hastalığı olanlar şiddetli hipertiroidizm gelişme riski taşımaktadır (tiroid fırtınası). Graves hastalığı çoğunlukla 3.trimesterde düzelir ve postpartum dönemde kötüleşebilir.

Graves hastalığının bebeğe etkileri muhtemel üç mekanizma ile olur:

  1. Kontrolsüz maternal hipertiroidizm: Kontrolsüz maternal hipertiroidizm fetal taşikardi, gestasyonel yaşa göre küçük bebek, prematürite, ölü doğum ve muhtemel konjenital anomali ile ilişkilidir.
  2. Oldukça yüksek tiroid stimule edici immünglobulinler (TSI): Graves hastalığı tiroid bezini stimule eden tiroid stimule edici immünglobulinler (TSI) adı verilen antikorların yapımına neden olan bir otoimmün hastalıktır. Bu antikorlar plasentayı geçer ve bebeğin tiroidi ile etkileşime girerler. Nadir olmasına karşın yüksek anne TSI seviyeleri fetal ve neonatal hipertiroidizme neden olabilir (gebelikteki Graves hastalığının %2-5’inde). Ancak bu durum anne TSI değerleri çok yüksek olduğunda görülmektedir. Graves’li bayanlarda TSI ölçümü son trimesterde yapılır. Anti-tiroid tedavisi gereken Gravesli annelerde, ilaçların plasentayı geçmesi nedeniyle maternal TSI’ye bağlı fetal hipertiroidizm oldukça nadirdir. Öncesinde tedavi almış ve artık anti-tiroid ilaçları kullanmasına gerek olmayan Gravesli annelerin bebekleri için durum daha iyi monitorize edilmesi gerekir.
  3. Anti-tiroid ilaç tedavisi (ATT). Metimazol ve propiltiourasil hipertiroidizm tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Her iki ilaç da plasentayı geçer ve bebeğin tiroid fonksiyonlarını bozarak fetal guatra neden olur. Maternal hipertiroidizmi tedavi edecek minimum dozda ilacın kullanılması bebekte hipotiroidizm gelişmesini önlemek için önerilimektedir. İki ilacın da doğum defektlerini arttırmadığı gösterilmiştir.

Hafif hipertiroidizm, anne ve bebek iyi durumda ise ilaç verilmeden takip edilebilir. Hipertiroidizm şiddeti ilaç tedavisi gerektirdiğinde anti-tiroid ilaçlar kullanılmalıdır. Tedavide amaç en düşük ilaç dozu ile annenin serbest T4 ve serbest T3 seviyelerini yüksek-normal sınırlarda tutabilmektir. Serbest hormonların bu seviyede tutulması bebekte hipotiroidizm veya guatr gelişme riskini en aza indirmektedir. Maternal hipotiroidizmden kaçınılmalıdır. Gebelikte tedavi sıkı izlenmelidir. Bu da aylık tiroid fonksiyon testlerinin yapılması ile olur. Anti-tiroid ilaçlar ile yeterli tedavi sağlanamazsa cerrahi uygun alternatifdir. Tiroid bezinin gebe kadınlarda alınması nediren önerilmektedir. Rayoaktif iyot gebelikteki hipertiroidizm durumlarında kontraendikedir. Plasentayı geçerek fetal tiroid bezi tarafından alınır. Bu da kalıcı hipotiroidizm yapabilir.

Beta blokerler hipertiroidizme bağlı çarpıntı ve titremelerin tedavisinde kullanılır. Uzun süreli kullanımlarda fetal büyüme bozukluğu yapması nedeniyle aralıklarla kullanılmalıdır. Bu ilaçlar hipertiroidizm anti-tiroid ilaçları ile kontrol edilene kadar kullanılmaktadır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.