HİPETİROİDİ

Hipertiroidi 1000 - 2000 gebelikte bir görülür. En başlıca nedeni tiroid stimule edici antikorların görüldüğü otoimmün bir hastalık olan Graves hastalığıdır. Subklinik hipertiroidi tanısı düşük serum tirotropin değerleri ile birlikte normal tiroksin hormon seviyelerinin görülmesi ile konulur. Subklinik hipertiroidi gebelikte istenmeyen etkilere yol açmamaktadır. Tanı alan kadınların belirli aralıklarla takip edilmesi önerilir.

Tanı
Tanıda yardımcı bulgular hızlı kalp atımı, tiroid bezinin büyümesi, yeterli beslenmeye rağmen kilo alamamadır. Laboratuar sonuçlarında düşük tirotropin (TSH) seviyesi ile birlikte artmış serum serbest T4 (f T4) seviyeleri görülür.

Tedavi
Propilthiouracil (PTU) T4 ün T3’e dönüşünü engeller. Plasentadan geçişi vardır ancak methimazolden azdır. Gebe olmayan kadınlarda önerilen başlangıç günlük doz PTU için 100 - 600 mg, metimazol için 10 - 40 mg’dır. Gebe kadınlarda 300 -450 mg günlük PTU dozu başlanır. Serum f T4 gebeliğin ilk 2-3ayında tedavinin izlenmesinde TSH den daha etkilidir.

Komplikasyonlar
Tedavi edilmeyen veya tedaviye rağmen hala hipertiroidisi olan kadınlarda daha yüksek preeklampsi (gebelik toksemisi) , kalp yetmezliği riski ve istenmeyen gebelik sonuçları (anne karnında bebeğin gelişme geriliği, yenidoğan ölümleri) bulunmaktadır. Yenidoğan bebekte %2 hipertiroidi görülebilir. Fetüste hipertiroidi oldukça nadirdir. Bebekte hızlı kalp atımı, guatr ve rahimiçi büyüme kısıtlılığı bu komplikasyonu düşündürmektedir.
Emzirme PTU kullanan veya 10-20 mg methimazol kullanan kadınlarda kısıtlanmamalıdır. Mümkünse ilaç emzirmeden sonra verilmelidir. Bebeğin tiroid fonksiyonlarının peridodik olarak takibi önerilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.