HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü)

İnsan immün yetmezlik virüsü özellikle immün sistemi tutar ve immün fonksiyonun giderek bozulmasına yol açar. Kadınlar HIV’le enfekte olan grupların en hızlı artanını oluşturur. Birçok eyaletin HIV taramasını yönlendiren özel kanunları vardır. Bütün sağlık çalışmaları bu alan için zorunlu gerekliliklerle ilgili olmalıdırlar. HIV enfeksiyonu, yardımcı T lenfositleri özellikle enfekte eden bir retrovirüs tarafından olur ancak makrofajlar, santral sinir sistem hücreleri ve muhtemelen plasenta da enfekte olabilir. Klinik semptomlardan enfeksiyona kadar geçen inkübasyon süresi 5 gün ile 3 aydır, ortalama 2-4 hafta.

Bulgu ve Semptomlar :

Spesifik olmayan semptomlar, genelde aseptik menenjitin olduğu monokleozu taklit eder (%90) (Ateşli farenjit en sıktır, ateş, terleme, halsizlik, artralji, myalji, başağrısı, fotofobi ve 2 haftada süren lenfadenopati)

Bağışıklık sistem kaybının işaretleri : ateş, kilo kaybı, lenfadenopati, santral sinir sistemi disfonksiyonu anormal pap smear, tekrarlayan servikal intraepitelyal neoplazi (CIN), oral veya vajinal kandida enfeksiyonu.

Enzime bağlı immünozorbent assay (ELIZA) ile pozitif sonuçlar Western blot analizi ile doğrulanır (sensitivite ve spesifite >99%) (Testten önce bilgilendirme formu önerilir. Western blot ile yalancı pozitif sonuçlar sık değildir ve 1/130.000’den daha az oranda bulunur.) Enfeksiyondan sonra 6-12 haftaya kadar antikorlar saptanmayabilir. Diğer testler, ayrıntılı beyaz hücre sayımı ile tam kan sayımı, elektrolitler, glukoz 6-fosfatdehidrogenaz, hepatit B taraması, trombosit sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, venereal hastalık araştırma laboratuvarı (VDRL) veya hızlı plazma reajan ( RPR) testleridir.

.

Yönetim, HIV hastalığının stabilizasyonu, fırsatçı enfeksiyonlar ve perinatal geçişini engellenmeye odaklanmalıdır. CD4 sayısı 200 ün altına inince profilaklik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Hastalar, cinsel davranışla, intravenöz ilaç kullanımı ile ilişkili enfeksiyon riski, bebeğe geçiş riski, riski azaltmak için tedavinin varlığı ve hasta için tedavinin yarar ve riskleri konusunda bilgilendirilmelidir.

İlaç tercih(ler)i

Zidovudine (ZVD, 100 mg PO günde 5 keş) hamilelik sırasında vertikal geçişini azaltmak için kullanmalıdır. HIV’le enfekte bireylerde çoklu ilaç tedavisi sıktır ama en iyi kombinasyon daha belirlenmemiştir ve öneriler sürekli değişmektedir. Bir uzmana yönlendirilme önerilmektedir.

Profilaktik ilaçlar : Trimetoprim (160 mg) + sulfometaksazol (800 mg) günlük, riskten olan hastalar için (CD4<200) (Ciddi enfeksiyonlar özel ve agresif olarak tedavi edilmeli).

Artan sıklıkta takip yapılmalı periyodik olarak kan salımı ve CD4 sayımı yapılmalıdır. İlk enfeksiyondan iyileştikten sonra hasta semptomların olmadığı taşıyıcı durumuna geçer ama virüslerin saçılması devam eder. İlk enfeksiyondan kabaca 10 yıl sonra bağışıklık sistemi bozuklukları görülür. Enfeksiyondan sonraki 3 yıl öncesinde bağışıklık sistemi baskılanması nadirdir ve %35’ten daha az hastada 5 yıldan önce AIDS semptomları görülürr. HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisindeki ilerlemelere rağmen, prognoz genelde kötüdür.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.