HORMON TEDAVISI (HT) GÜNCEL ÖNERİLER

Menopoz bir kadının kalıcı olarak adetten kesilmesi ve yumurtalık fonksiyonlarının (hem üreme hem östrojen yapımı) sona ermesi ile karakterize bir durumdur. Menopoz yaşı ülkemizde 47'dir. Ortalama yaşam süresinin uzaması ile kadınların menopoz sonrası yaşadıkları dönem uzamıştır. Bu nedenle uzayan yaşam süresi kadının yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından ayrı bir önem kazanmaktadır.

Menopoz sonrası kadınlarda görülen şikayetler kısa ve uzun dönem olarak sınıflandırılabilir. Kısa dönemde (ortalama ilk 5 yıl) hemen çoğu olguda yaşanan vasomotor bozukluklar (sıcak basmaları, terlemeler, uykusuzluk), ruh hali değişiklikleri, dikkat ve hafıza kaybı sorunları, cinsel yaşamlarındaki sıkıntılar kadınların hayat kalitesini çok olumsuz yönde etkilemektedir. Estrojen eksikliğine bağlı vajinal ve idrar yollarında atrofi de menopozdan sonraki yıllar içerisinde gelişebilmekte ve önemli değişikliklere neden olmaktadır. Uzun dönemde ise kemik mineral yogunluğu kaybı (halk arasında kemik erimesi olarak isimlendirilen) osteoporoz ve kolaylıkla olusabilen kırıklar gerçek bir halk sağlığı problemidir.

HT' nin günümüzdeki kullanım alanları vazomotor semptomlar (sıcak basması vb.), genito-üriner atrofi (vajinal kuruluk, alt üriner irritasyon vb.), osteoporoz önlenmesidir. Sıcak basması ve genito-üriner atrofi için günümüzde hormon tedavisi kadar etkin başka bir seçenek bulunmamaktadır.

HT, daha önceden kalp hastalığı olmayan olgularda sadece kalbi korumak amacıyla kullanılmamalıdır.

Başlangıçta gerek kalp hastalığı olan, gerekse de kalp hastalığı olmayan olgularda, kalp krizinin önlenmesi için HT dışında diğer önlemler (diyet, sigaranın bırakılması,egzersiz, statin kullanımı vb.) alınmalı, gerekirse, ilgili branş hekimiyle konsülte edilmelidir.

Meme kanseri gelişimi açısından güvenli olan süre bireysel olarak farklılık gösterir. Daha önceki bilinen veriler ile uyumlu olarak, WHI'da HRT kolunda meme kanseri riskinde artış rapor edilmiştir. Bu risk artışı 4 yılda istatiksel öneme ulaşmaktadır. HRT daha uzun süre devam etme kararı hekim ve hasta tarafindan yarar/zarar oranı gözetilerek karar verilmelidir.

Şu anda HT kullanan hastaların, paniğe kapılıp ilaçlarını kesmelerine gerek yoktur. Ancak hastaların tedaviye devam süreleri bireysel olarak belirlenmelidir.

Osteoporozun önlenmesinde HT halen önemini korumaktadir. Osteoporozun önlenmesinde, biofosfanatlar ve SERM'ler de kullanılabilir. Bununla birlikte kemik mineral kaybını değerlendirirken, Türk kadını populasyonuna dayalı verilerinde elimizde olmadığı gözönünde tutulmalıdır.

ÖNERILER

Vazomotor bozukluklar ve genito-üriner atrofi için günümüzde HRT kadar etkin başka bir seçenek bulunmamaktadır.

Sadece kardiyovasküler primer ve sekonder koruma amacıyla HRT kullanılmamalıdır.

Osteoporozun önlenmesinde HT halen önemini korumaktadır. Bununla beraber menopoz döneminde egzersiz, kalsiyum alınımı ve güneş ışığından faydalanılması sağlanmalıdır.

Postmenopozal dönemde HT kullanım süresi konusundaki eldeki verilere göre fikir birliği yoktur. Ancak meme kanseri açısından 4 yıldan uzun sürelerde hastalar bireysel değerlendirilmeye alınmalıdır.

Günümüzde postmenopozal HRT'de vasomotor şikayetleri ortadan kaldıran mümkün olan en düşük dozlar tercih edilmelidir. Henüz standarttan düsük doz preperatı bulunmamaktadır.

HT kullanımı sonucu ortaya çıkan meme kanseri riski artış, alkol kullanımı, aşırı kilo (BMI_30), 30 yaşından sonra yapılan ilk doğum, geç menopoz gibi risk faktörlerinden daha farklı değildir.

HT kullanımı ile artan meme kanseri riski, tedavinin kesilmesinden itibaren 5 yıl sonra ortadan kalkmaktadır.

Yukarıdaki öneriler, erken menopoz (40 yas öncesi), perimenopoz ve cerrahi menopozu kapsamaktadır.

Postmenopozal kadınlarda HT'de yarar-zarar dengesi ve maliyet daima düşünülmelidir.

40-65 yas arasındaki kadınların şikayetleri olsun olmasın, HT kullansın kullanmasın, ilgili branş hekiminin kontrolü altında olmalıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.