HORMON TEDAVİSİ MEME KANSERİ İLİŞKİSİ

Üç ile beş yıl arası östrojen ile birlikte progesteron (EPT) kullanımında meme kanseri tanısı olasılığı artmaktadır. 5 veya daha fazla yıl EPT kullanan kadınlarda her 10.000 kadında 8 fazla meme kanser vakası olmaktadır. Mikronize progesteron ile EPT’nin kısa dönem kullanımda düşük bir meme kanseri riski olduğu ancak tüm EPT formülleri ile uzun dönem kullanımda meme kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir. EPT ile artan meme kanseri riskinin, daha önceden varolan ve klinik muayene ya da görüntüleme teknikleri ile teşhis edilemeyecek kadar küçük olan kanserleri tetiklemesi sonucu olduğunu düşündüren kanıtlar vardır. Bu kanserlerin bazı ufakları hormon tedavisi olmaksızın belki de hiç ilerlemeyecektir. Uzun dönem takip yeni meme kanseri teşhis riskinin EPT tedavisinin kesilmesinden itibaren 3 yıl içerisinde kaybolduğu bulunmuştur. Meme kanseri üzerine olan bu veriler (erken postmenapozal HT kullanımı ile daha fazla zarar olacağı), KKH, inme, VTE ve ilişkili tüm mortalitelerin menapoza yakın kadınlarda daha güven sağlayacağını öneren bulgular ile çelişmektedir. Tüm sonuçlar için daha genç kadınlardaki riskler daha yaşlı kadınlara göre daha düşüktür.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.