İDRAR KAÇIRMA

Üriner inkontinans istemsiz idrar kaçırmaya verilen isimdir. Normalde, istirahat anında intraüretral basınç intravezikal basınçtan yüksek olmalıdır. Miksiyonda ise bu durum tersine döner. İstirahat anındaki intravezikal intraüretral basınç ilişkileri, intraabdominal basınç artsa dahi değişmemelidir. Sistemin normal işleyebilmesi için mosküler ve nöral sistemde anatomik ve fonksiyonel bozukluk olmamalıdır. Bu iki sistemdeki bozukluk sonucu üriner inkontinans ortaya çıkar.

Gerçek stress inkontinans; (genellikle anatomik bozukluğa bağlı) karın içi basıncını arttıran olaylar (öksürme, gülme vs.) sonucu detrusor kası kontraksiyonu olmaksızın idrar kaçırılmasıdır.

Urge inkontinans; (aciliyet inkontinansı, sıkışma inkontinansı, detrusor instabilitesi) şiddetli idrar yapma arzusuyla birlikte idrar kaçırmadır. Bu durum için instabil mesane, irritabl mesane sendromu gibi başka tanımlamalar da kullanılmaktadır. Bu, tip inkontinansta istemsiz detrusor kası kontraksiyonu söz konusudur. Bazı vakalarda stress inkontinans urge inkontinans ile beraber görülür (mikst inoktinans).

Overflow (overflov) inkontinans (taşma inkontinansı, nörojenlik mesane); dolup taşma şeklinde idrar kaçırmadır. Detrusor kasında kasılma yoktur, mesane içi basıncı üretra basıncını geçince idrar kaçırılır. Özellikle diabetes mellitus, multipl skleroz gibi nörojenik bozukluk yapan hastalıklarda ortaya çıkar ya da mesanenin gevşemesini engelleyen (örn. Radyoterapi) durumlarda görülür.

Psikojenik inkontinans; psikiyatrik problemleri olan hastalarda görülen idrar kaçırmadır. Birçok araştırmacıya göre kadınların %50'sinde yaşa bağlı olmaksızın ara sıra da olsa inkontinans görülür, %10 kadında ise inkontnans devamlıdır.Yaş ilerledikçe insidans artmaktadır. 75 yaşın üstündeki kadınlarda devamlı inkontinans oranı %20'nin üstündedir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.