İDRAR KAÇIRMA

S: 32 yasindayim ve 3 cocuk annesiyim. Sorunum kosarken, yada hızlı yürürken idrar tutamama. Yapabileceklerim nelerdir ve tedavisi varmi? varsa nasil bir tedavi uygulaniyor?

C: Öncelikle idrar kaçırmanın tipini öğrenmek gerekir. Bunun için jinekolojik muayene yapılır. İdrar günlüğü tutturulur ve incelenir. Kaçırmaya neden olabilecek hareketlerin yapılması istenir. Bazı durumlar karmaşık olabilir, o zaman urodinamik inceleme ile mesane ve uretra hakkında fonksiyonel inceleme yapılır. Tanı konulduktan sonra nedene yönelik ilaç, egzersiz, cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi gerçek stres inkontinans için uygulanır. Yeni minimal invazif teknikler ile cerrahi daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

İdrar inkontinansı istemsiz idrar kaçırmaya verilen isimdir. Normalde, istirahat anında intraüretral basınç mesane içi basınçtan yüksek olmalıdır. İdrar yaparken ise bu durum tersine döner. İstirahat anındaki mesane içi intraüretral basınç ilişkileri, karın içi basınç artsa dahi değişmemelidir. Sistemin normal işleyebilmesi için kas ve sinir sisteminde anatomik ve fonksiyonel bozukluk olmamalıdır. Bu iki sistemdeki bozukluk sonucu idrar inkontinans ortaya çıkar.

Gerçek stres inkontinans; (genellikle anatomik bozukluğa bağlı) karın içi basıncını arttıran olaylar (öksürme, gülme vs.) sonucu mesane kası kasılmadan idrar kaçırılmasıdır.

S: İdrar kaçırma nedeniyle ameliyat oldum ama idrarımı hala tutmakta zorlanıyorum.

C: İdrar kaçırmayı önleyici cerrahi yapmadan önce tanıyı iyi koymak gerekir. Sıkışma inkontinansı olan hastalarda tedavi ilaçla sağlanır. Ameliyat sorunu çözmez. Bunun dışında anatomik bozukluk nedeniyle cerrahi yapılan kadınların bir bölümünde cerrahiye bağlı sonradan idrara sıkışma görülebilir. Cerrahi müdahale öncesi bunların iyice konuşulması gerekir.

Sıkışma inkontinansı şiddetli idrar yapma arzusuyla birlikte idrar kaçırmadır. Bu, tip inkontinansta istemsiz mesane kası kontraksiyonu söz konusudur. Bazı vakalarda stress inkontinans ile beraber görülür (mikst).

Taşma inkontinansı, dolup taşma şeklinde idrar kaçırmadır. Mesane kasında kasılma yoktur, mesane içi basıncı üretra basıncını geçince idrar kaçırılır. Özellikle diabetes mellitus, multipl skleroz gibi nörojenik bozukluk yapan hastalıklarda ortaya çıkar ya da mesanenin gevşemesini engelleyen (örn. Radyoterapi) durumlarda görülür.

Psikojenik inkontinans; psikiyatrik problemleri olan hastalarda görülen idrar kaçırmadır. Birçok araştırmacıya göre kadınların %50'sinde yaşa bağlı olmaksızın ara sıra da olsa inkontinans görülür, %10 kadında ise inkontnans devamlıdır.Yaş ilerledikçe insidans artmaktadır. 75 yaşın üstündeki kadınlarda devamlı inkontinans oranı %20'nin üstündedir.

S: İdrar kaçırması olanlarda rahimin alınması gerektiğini de söylüyorlar. Bu gerekli midir?

C: İdrar kaçırmaya yönelik yapılacak cerrahi girişimlerle rahim ameliyatının ilişkisi yoktur. Rahim sarkması da varsa alınması düşünülebilir. Pelvik rekonstrüktif cerrahi planlarken anatomiyi bütün olarak eski haline getirmek gerekir.

Klinik semptomlar şu şekilde görülür:

Taşma İnkontinansı- Düşük volümlerde sık idrar kaçırma vardır (Karın içi basıncın artışına bağlı olarabilir veya olmayabilir). Kateteterizasyon ile orta hat alt abdominal kitle (hassas veya değil) kaybolur. Kendiliğinden idrar yapmaya yeteneği olabilir veya olmayabilir.

Stres İnkontinans- Karın içi basınçta geçici yükselmeye bağlı olarak az miktarda idrarın fışkırarak kaybı gözlenir. Sistosel, üretrosel veya sistoüretrosel ile ilişkilidir.

Urge İnkontinans- Mesane kapasitesinin azalması ve mesane doluluğu hissi erken, yoğun oluşmaktadır. Yüksek hacimde kontrol edilemeyen idrar kaybına yolaçan mesane kaslarının kendiliğinden engellenemeyen kontraksiyonları vardır. Kaçağın el yıkama veya pozisyon veya postür değişikliği veya öksürük, hapşırma gibi intraabdominal basınç değişikliğinden sonra(sırasında değil) provoke olması muhtemeldir.

S: Bende allerji var. Sık sık hapşırıyorum. İlaç kullanıyorum. İlaçların idrar kaçırmaya etkisi var mı?

C: Bazı ilaçlar idrar kaçırmaya neden olabilir. Ancak sık öksüren, hapşıran, ağır işler yapması gereken kadınlar da karın içi basıncın artmasına bağlı idrar kaçırabilir. Nedeni ortadan kaldırmak kaçağı önleyecektir.

Değerlendirmede, çoğu hasta için ürodinamik testler (sistometrogram dahil) düşünülmelidir. Cerrahi tedavi düşünülüyorsa üriner fonksiyonların değerlendirilmesi önerilir. Taşma inkontinansı olan hastalarda fizik muayene ve mesanenin kateter drenajı tanısaldır. Ürodinamik testler(sistometrogram) genelde tanıyı doğrulamaktadır. Stres inkontinans tanısını doğrulamanın en iyi yolu pelvik muayenedir- kaçak en iyi hastayı ıkındırıp veya öksürtürken vajinal açıklığın gözlemlenmesi ile gösterilir. Ürodinamik testler(basit veya kompleks) inkontinansın diğer nedenlerini değerlendirmek için kullanılabilir. Anamnez ve fizik muayene, ürodinamik testler(basit veya kompleks) ve sfinkter tonusu ve fonksiyonun değerlendirmesi (nörolojik fonksiyon açısından) urge inkontinans tanısında en iyi yöntemlerdir.

Taşma İnkontinansında retansiyon mevcutsa doğru ve devamlı drenaj, mesane hacmini düşürmek için zamanlı idrara çıkma, residüel hacmi azaltmak için suprapubik basınç ve Crede manevrası uygulanabilir. Stress İnkontinansda pesser tedavisi, pelvik kas egzersizleri (Kegel egzersizleri), kollajen enjeksiyonu(ISD), cerrahi onarım düşünülebilir; medikal tedavi sınırlıdır. Urge İnkontinansta medikal tedavi yapılabilir; cerrahi onarım sınırlıdır.

S: Annem, teyzem idrar kaçırıyor. Ben 23 yaşındayım. Benim de ilerde idrar kaçırmamam için yapabileceğim bir şey var mı?

C: Pelvik organlarda bağ doku kuvveti genetik olarak zayıf olabilir. Bu da kişilerin genç yaşta idrar kaçırmasına neden olur. Kegel egzersizleri ile pelvik kaslar güçlendirilebilir. İdrar kaçırmaya neden olabilecek ilaçlar ve yiyeceklerden sakınılır. Kiloyu korumaya ve günlük spor yapmak faydalıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.