İDRAR KAÇIRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kişinin yaşı, medikal anamnezi, tedaviden beklentileri ve inkontinans tipine göre tedavi planlanır. Anamnez, fizik muayene, mental, fonksiyonel ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi gerekir. İnkontinansın başlangıcı, sıklığı, şiddeti belirlenmelidir. İşeme cetvelleri işeme zamanı ve paternini göstermekte faydalıdır. Sorulması gereken anahtar sorular şunlardır:

 1. Beklenmeyen bir anda idrar kaçırır mısınız?
 2. Güldüğünüzde, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda, ağır kaldırırken, yürürken idrar kaçırır mısınız?
 3. Banyo veya tuvalete giderken yolda idrar kaçırır mısınız?
 4. Gece yatağı ıslatır mısınız?
 5. Banyoya sık gitmenizin nedeni altınızı ıslatmanız mı?
 6. İdrar toplamak için ped veya abzorban ürünler kullanır mısınız?

İdrar semptomlarıproblemin nedenine yönelik muhtemel ipuçları verir. İdrar retansiyonu altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. İdrar retansiyonu olan bir hasta alt karın ağrısından şikayet edebilir ve aşırı idrar yapma arzusunda olabilir ve mesanesini tanüm boşaltamamış hissine kapılabilir. Nörolojik yaralanma (omurilik yaralanmaları) olan hastalarda minimal veya hiç ağrı olmayabilir. Çıkış obstrüksiyonuna bağlı işeme disfonksiyonunu belirlemek için hastaya sorulması gereken diğer sorular şunlardır:

 1. İşeme sonrası damlama olur mu?
 2. Küçük miktarlarda mı işiyorsunuz?
 3. İdrara başlarken zorluk oluyor mu?
 4. Ne sıklıkta işiyorsunuz?
 5. Gecede kaç kez tuvalete gitmek için uyanırsınız?

İlgili urüner semptomlar ve alışkanlıklar yönünden kişi sorgulanmalıdır. Semptomlar obstrüktif veya irirtatif olarak sınıflanır. Obstrüktif semptomlar, damlama, aralıklı işeme, işeme hızında bozukluk, işeyememe ve tam boşaltamama hissidir. İrritatif semptomlar ise nokturi, idrara sıkışma, sık idrara çıkma, dizüridir. İrritatif semptomlar davranış ve ilaç tedavileri ile kontrol edilebilir. Enfeksiyonu dışlamak için idrar tahlili istenmelidir. Eksternal genitalia, vajen ve pelvik organlar muayene edilmelidir. İrritatif semptomları olan kadınlarda uretral veya vulvar eritem olabilir. Pelvik organ prolapsusu inkontinans yapabilir. Valsalva ile stres inkontinansı olan kadınlar idrar kaçırabilir.

Yakın dönem medikal anamnezi almak akut ve geri dönüşümlü nedenleri belirleyebilir. Doğum sayısı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, mesane tamiri ameliyatları, pelvik radyasyon sorgulanmalıdır. Hafıza bozukluğu ve çevre bariyerleri değerlendirilmelidir. Kişide hafıza kaybı varsa mental durum değerlendirilmelidir. Bazı çevre bariyerleri, örneğin tuvaletin yeri, inkontinansa neden olabilir. Bu özellikle yaşlılarda böyledir. Bu durumlarda kateter veya diğer idrar yardımcı ve toplayıcı araçların kullanımı inkontinansı iyileştirebilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
 • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
 • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.