İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

S: Sıklıkla idrar yolları iltihabı nedeniyle antibiyotik kullanıyorum. Acaba idrar kaçırmamın bununla ilgisi var mı?

C: İdrar kaçırma şikayetiyle gelen kadınlarda ilk yapılacak inceleme idrar tahlilidir. İdrar yolları enfeksiyonu sık tuvalete çıkmayı, sıkışmayı ve idrar kaçırmayı tetikler. Sık enfeksiyon olan kadınlarda idrar yolları görüntülemesi yapılmalı ve uzun süreli profilaktik antibiyotik baskısı düşünülmelidir.

İdrar yolu enfeksiyonu uretrit (uretra iltihabı), sistit (idrar torbası iltihabı) ya da pyelonefrite (böbrek iltihabı) sebep olabilir. Uriner yoldaki enfeksiyonlar kadınlarda daha sıktır. Bunun nedeni kadınlardaki uretral uzunluk ve uriner yolun travma ve seksuel aktivite sırasında patogenlere açık olmasının daha fazla olmasıdır.

Kadınlardaki idrar yolları enfeksiyonların pek çoğu enstrümantasyon, travma, cinsel ilişki sonucu üretranın kontaminasyonunun yukarı doğru çıkması ile görülür. (Akut idrar yolları enfeksiyonlarının %75de önceki 24-28 saat içinde cinsel ilişki öyküsü vardır) Koliform organizmalar, özellikle, E. coli, asemptomatik bakteriuri, sistit ve pyelonefritten en çok sorumlu organizmalardır. İlk enfeksiyonların %50’si ve tekrarlayan enfeksiyonların %80’i E.Coli nedeniyle oluşur; %10-20’sinde neden staphylococcys saprophtyticus’dur. Geri kalan enfeksiyonlara neden olan patojenler Klebsiella(%5), ve Proteus (%2) türleridir. Anaerobik bakteriler, Trichonomas, ve mayalar ise diabetik, immunsupresif hastalar ya da kronik kateterizasyon ihtiyacı olanlar haricinde seyrek enfeksiyon kaynağıdır. Uretrit şüphesinde Neisseria gonorrhoea, klamidya trakomatis, mikoplazma, ve üreoplazma enfeksiyonu akla gelmektedir.

Hamile olmayan kadın hastada ilk üriner enfeksiyon düşündüren klasik semptomlarla tanı için laboratuvara gerek duyulmaz; ampirik olarak tedavi edilebilir. Diğer hastalarda mutlaka üriner analiz, kültür yapılmalıdır. Santrifüj yapılmamış idrar örneklerinde büyük büyütmede birden fazla beyaz kan hücresi bulunması enfeksiyon tanısını %80 doğrulukla saptar. Örneklerin veya çökeltilerin gram boyaması tanıyı belirlemede veya muhtemel patojenin bulunmasında yardımcı olabilir

Tek doz tedavi, ya da birkaç gün tedavi sonucu semptomları düzelen hamile olmayan hastalarda takibe gerek duyulmaz. Tüm hastalarda iyileşmenin doğrulanması için idrar tetkiki ve kültür yapılmalıdır. Tekrarlayan enfeksiyon olanlarda olası nedenler değerlendirilmeli ve profilaksisi için hastanın kendisinin yapacağı programa başlanmalıdır (cinsel ilişkiden sonra, hastanın ihtiyacına bağlı olarak günlük, ya da haftada 3 kez). Tekrarlayan enfeksiyon nedenleri, yanlış ya da tamamlanmamış (örnek tedaviye uyumun sağlanamaması) tedavi, mekanik faktörler (tıkanma ya da taş gibi) ya da savunmanın mekanizmalarının zayıflığıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.