İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Uretrit, sistit (trigoniti içeren) ya da pyelonefrite sebep olan idrar yollları enfeksiyonu. Kadınlardaki uretral uzunluğunkısa olması ve uriner yolun travma ve seksuel aktivite sırasında patogenlere açık olması nedeniyle idrar yolları enfeksiyonları kadınlarda daha sıktır.

Kadınlardaki idrar yolları enfeksiyonların pek çoğu enstrümantasyon, travma, cinsel ilişki sonucu üretranın kontaminasyonunun yukarı doğru çıkması ile görülür. (Akut idrar yolları enfeksiyonlarının %75de önceki 24-28 saat içinde cinsel ilişki öyküsü vardır) Koliform organizmalar, özellikle, E. coli, asemptomatik bakteriuri, sistit ve pyelonefritten en çok sorumlu organizmalardır. İlk enfeksiyonların %50’si ve tekrarlayan enfeksiyonların %80’i E.Coli nedeniyle oluşur; %10-20’sinde neden staphylococcys saprophtyticus’dur. Geri kalan enfeksiyonlara neden olan patojenler Klebsiella(%5), ve Proteus (%2) türleridir. Anaerobik bakteriler, Trichonomas, ve mayalar ise diabetik, immunsupresif hastalar ya da kronik kateterizasyon ihtiyacı olanlar haricinde seyrek enfeksiyon kaynağıdır.

Uretrit şüphesinde Neisseria gonorrhoea, klamidya trakomatis, mikoplazma, ve üreoplazma enfeksiyonu akla gelmektedir.

Seksuel aktivite, tıbbi alet kullanımı, virulan patojenler, konak savunmasında değişiklikler, nadir veya tam olarak idrar yapamama, yabancı cisim veya taş, tıkanma, idrardaki biyokimyasal değişimler (diabet, hemoglobinopotiler, hamilelik), östrojen eksikliği, diyafram kullanımı ve spermisidler risk faktörleridir.

Belirtiler ve Semptomlar

  • Asemptamatik (%5)
  • Sık idrara çıkma,idrar yapma isteği , noktüri, dizüri
  • Pelvik baskı (sistit)
  • Ateş ve terleme (pyelonefrit)
  • Piyuri (santrifüj edilen örnekte büyük büyütmede beşten fazla akyuvarın görülmesi)
  • Hematuri (seyrek)
  • Kostavertebral açı hassasiyeti (pyelonefrit)
  • Suprapubik hassasiyet (sistit).

Hamile olmayan kadın hastada ilk üriner enfeksiyon düşündüren klasik semptomlarla tanı için laboratuvara gerek duyulmaz; ampirik olarak tedavi edilebilir. Diğer hastalarda mutlaka üriner analiz, kültür yapılmalıdır. Santrifüj yapılmamış idrar örneklerinde büyük büyütmede birden fazla beyaz kan hücresi bulunması enfeksiyon tanısını %80 doğrulukla saptar. Örneklerin veya çökeltilerin gram boyaması tanıyı belirlemede veya muhtemel patojenin bulunmasında yardımcı olabilir. Uretrit şüphesi olduğunda kültür çubuğu üretraya sokularak kültür ve gram boyaması için materyal alınması tanıyı koydırabilir.

Sıvılar ve antipiretikler verilir. İdrarın asidifikasyonu (askorbik asit, amonyum klorid, ya da asidik meyve suları) ve üriner analjezikler (phenozapyridine[pyridium]) hastanın bireysel tedavisine ayrıca eklenebilir.

İlaç tercih(ler)i

Hamile olmayan hastalarda : Tek doz tedavi – Amoksisilin 3g, Ampisilin 3,5g, Sefalosporin (1st jenerasyon) 2g, nitrufurantain 200 mg, sulfisoxozole 2g, Trimethoprim (TMP) 400 mg, TMP/sulfamethaxozole 300(1600) mg, fosfomycin tromethamine (Monurol) 3gm PO.

3-7 günlük tedavi – Amoksisilin 500 mg q8h, sefdosparin (1st jenerasyon) 500 mg q8h, siprofloxocin 250 mg q12h, Nitrufurantoin 100 mg q12h, Norfloxocin 400 mg q12h, ofloxocin 200 mg 912h, sulfisoxozol 500 mg q6h, Tetracycline 500 mg q6h, TMP/sulfomethoxole 160/800 mg q12h, TMP 100(200) mg q12h.

Alternatif İlaçlar :

Hamile hastalarda : 7 günlük tedavi – Amoxicilin 500 mg q8h, sefalosporin (1st jenerasyon) 500 mg q6h, Nitrofurantoin 100 mg q12h.

Tek doz tedavi, ya da birkaç gün tedavi sonucu semptomları düzelen hamile olmayan hastalarda takibe gerek duyulmaz. Tüm hastalarda iyileşmenin doğrulanması için idrar tetkiki ve kültür yapılmalıdır. Tekrarlayan enfeksiyon olanlarda olası nedenler değerlendirilmeli ve profilaksisi için hastanın kendisinin yapacağı programa başlanmalıdır (cinsel ilişkiden sonra, hastanın ihtiyacına bağlı olarak günlük, ya da haftada 3 kez). Tekrarlayan enfeksiyon nedenleri, yanlış ya da tamamlanmamış (örnek tedaviye uyumun sağlanamaması) tedavi, mekanik faktörler (tıkanma ya da taş gibi) ya da konak savunmasında bozulmadır.

Bakteremi, septik şok, yetişkin respiratuar distress sendromu (ARDS), ve diğer ciddi sekeller, piyolonefritle ilişkilidir. Tekrarlama olasılığı %20 kadar yüksek olabilir (%90’ı re-enfeksiyon ile kendini gösterir). 1/3 hastada piyelonefrit gelişebilir.

Pek çok hastada semptomlar tedavinin ilk 2-3 gününde düzelmelidir. Bazı araştırmacılar enfeksiyonların %50 kadarının herhangi bir müdahale olmadan düzeleceğini tahmin etmektedir.

Asemptomatik bakteri hamilelik döneminde daha fazla görülür (%5) Yüksek risk altında olan hastalar (örnek : diabetik hastalar) dikkatli izlenmelidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.