İNSÜLİN DUYARLAŞTIRICI İLAÇLAR

İnsulin duyarlaştırıcı ajanlar rosiglitazon ve metformin ve pioglitazondur. Bu ilaçlar insuline bağımsız diabetes mellitus (DM) tedavisinde kullanılan standart ilaçlardır. Diyabetiklerde yükselmiş kan şekerini düşürürken diyabetik olmayan olgulara verildiğinde sadece insülin seviyelerini düşürür ve kan şekeri düzeylerini etkilemezler. İnsülin duyarlaştırıcı ajanlar insülin duyarlılığını artırarak insülin etkisini artırırlar, yani hiperinsülinemiyi azaltırlar. Metformin hepatik glukoz yapımını ve insülin sensivitesini artırarak insülin düzeyini azaltır. Yaklaşık 6 saat yarı ömrü vardır. Tiazolidinler (TZD) insülinin karaciğer, iskelet kası ve yağ dokudaki etkisini artırır. Rosiglitazonun yarı ömrü 3-5saat, pioglitazonun 3-7 saattir. Hem metformin hem TZD hiperinsülinemiyi azaltarak adrenal ve ovaryan biyosentezini azaltır, SHBG düzeyini artırır, gonadotropin sekresyonunu iyileştirir İnsülin duyarlaştırıcı ajanlar, insülin seviyesini düşürerek, aktif androje azlatırlar ve bu ajanlar hirsutismde iyileşmeye neden olurlar. Periferik insülin alımını azaltarak insülin direncini düşürücü etkisinin yanında, in vitro çalışmalarda metforminin ovaryen steroidogenezde direkt etkili olduğu gösterilmiştir .

Rosiglitazon ve pioglitazon kullanımında düzenli karaciğer enzim seviyesi takibi önerilmektedir . Her ne kadar metforminin gebelikte kullanılması güvenilir görülse de, yeterli epidemiyolojik çalışma olmadığından metformin tedavisi gebelikte kesilmelidir. Sadece kesin endikasyonu olan diabetik gebelerde kullanılabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda teratojenik etki gösteren gösteren rosiglitazon ve pioglitazon C grubundadır ve eğer etkili kontraseptif metodla kombine edilmezlerse doğurganlık dönemindeki kadınlarda veya pre-menopazal kadınlarda kullanılmamalıdırlar.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.