İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ

İntauterin gelişen fetusun gestasyonel yaşa göre beklenenle kıyaslandığında kilosunda ve boyutlarında simetrik veya asimetrik bir azalma olmasıdır. Bu durum pek çok sebebe bağlı olarak gelişebilir ancak çoğu durumda fetal kayıp veya tehlike açısından belirgin risk oluşturacak bulgular vardır. Bazı yazarlar büyümesi 10 ile 20. persantil arasında olan fetusları büyümesi azalmış olarak ve komplikasyonlar açısından orta riskli olarak tanımlamaktadırlar.

Kesin olarak belirtmek zor olsada gebeliklerin %5-10 unda görülmektedir.

Nedenler: %50’sinin nedeni belli değildir.

  • Maternal hastalıklar- Hipertansiyon, ilaç ve alkol kullanımı, sigara içme, dolantin, kumarin, propronanol ve steroidler, kötü beslenme, inflamatuvar bağırsak hastalığı, düşük maternal kilo (50 kilonun altı), hemoglabinopati, siyonotik kalp hastalığı, çoğul gebelik, radyasyon maruz kalma.
  • Plasental hastalık ve anomaliler- Plasenta previa, fibrozis, kronik enfeksiyon, parsiyel ablasyo veya enfarkt.
  • Fetal Faktörler- Konjenital anomaliler, kromozom anomalileri, kronik fetal enfeksiyon.

Bulgular ve semptomlar:

  • Gebelik haftasına göre küçük uterus
  • Oligohidramnioz
  • Gestasyonel yaşa göre 10. persantilin altında fetal büyüme veya seri ölçümlerde azalmış büyüme hızı saptanması.

Hizmet verilen yere ve populasyona özel eğriler ile kıyaslamalı ultrasonografik fetal biyometri yapılmalıdır. Tanı fetüsün büyümesi hakkında bilgi almak için ardışık muayenelere dayandırılmalıdır.

İleri gebelik haftasında tespit edilmişse fetal non-stres veya KST ile ya da biyofizik profil ile değerlendirilebilir. Doppler akım çalışmalarının rolü araştırılmaktadır.

Fizik muayene, ultrasonografi (büyüme geriliğini %90 oranında dışladığı ya da %80 oranında doğruladığı için hastaların 2/3 üne fizik muayene yapılmayabilir) İntrauterin büyüme geriliği olan bebekler konstitusyonel SGA bebeklerden ayrılmalıdır. Bunlarda risk artışı yoktur. Asimetrik büyüme geriliği konstitüsyonel nedeni düşündürmez. Erken dönemdeki intrauterin sorunlar simetrik gelişme geriliğine neden olurken geç dönemdekiler asimetriye neden olur. Benzer şekilde intrinsek faktörler genellikle simetrik gerilik yaparken ekstrinsek faktörler asimetrik gerilik yaparlar.

Detaylı fetal değerlendirme, antenatal fetal testler (NST, KST, Biyofizik profil dahil) ile yapılır. Maternal hastalık nedeniyle risk altında olan gebeliklerde gebeliğin erken döneminden itibaren fetal büyüme sık sık ölçülmelidir (bipariyatel çap, baş çevresi, abdominal çevre ve femur uzunluğu). Ciddi vakalarda bu ölçümler her 2-3 haftada yapılacak şekilde tekrarlanmalıdır. Travay boyunca dikkatli fetal izlem gerekir.

Fetal durumun prograsif olarak kötüleşmesi ve fetal ölüm (perinatal mortalite 8-10 kat artmıştır. Büyüme geriliği perinatal morbilitenin en önemli ikinci sebebidir.) Uzun dönemde fiziksel ve nörolojik sekel kalması sıktır. Sonuçların olumsuz olma riski, büyüme geriliğinin ciddiyetiyle orantılıdır. İntrauterin gelişme geriliği için risk faktörleri arttıkça gelişme geriliği olan fetuslarda fetal ölüm riski iki kat artar. En çabuk görülen fetal morbiditeler, doğum asfiksisi, mekonyun aspirasyonu, sepsis, hipoglisemi, hipokalsemi, hipotermi, polisite, trombositopeni ve pulmoner hemorojidir.

Erken ortaya konulursa fetal büyüme sağlanabilir ancak çoğu gebelikte fetal iyiylik halinin sağlanması için erken doğurtma veya başka müdahaleler gerekebilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.